Lokalni Ambasadorzy Banku BGŻ BNP Paribas

Są otwarci i zaangażowani, chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności. Można ich spotkać zarówno, gdy trzeba pomóc, jak i świętować sukcesy. Rozumieją potrzeby i wyzwania w swoim otoczeniu, dlatego aktywnie działają, kiedy tylko widzą, że trzeba. To Lokalni Ambasadorzy Banku BGŻ BNP Paribas, którzy wspierają swoimi działaniami tych, którzy tego potrzebują.

 

We wrześniu br. tytuł Lokalnego Ambasadora Banku BGŻ BNP Paribas otrzymało pięćdziesięciu pracowników Banku. Mógł nim zostać każdy, kto aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności i był zaangażowany w jej życie. Przed Ambasadorami wiele wyzwań – przede wszystkim tworzenie lub podejmowanie ważnych i potrzebnych inicjatyw społecznych.

– Inspiracją do stworzenia programu Lokalnych Ambasadorów była duża aktywność pracowników Banku BGŻ BNP Paribas, którzy chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W ciągu ostatnich kilku lat pracownicy Banku poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze. Program Lokalnych Ambasadorów ma pozwolić lepiej przygotować naszych pracowników do niesienia pomocy innym i pełnienia tej ważnej społecznie roli. Będą oni mogli korzystać ze wsparcia ekspertów z różnych dziedzin. Jestem dumny, że podjęliśmy to wyzwanie w ramach naszej organizacji – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży w Banku BGŻ BNP Paribas.

W ramach inicjatywy Lokalnych Ambasadorów, Bank BGŻ BNP Paribas współpracuje również m.in. z organizacją Social Wolves, twórcami projektu „Zwolnieni z teorii”, którego celem jest kształcenie liderów społecznych.

– Będziemy wspierać Lokalnych Ambasadorów Banku  BGŻ BNP Paribas tak, by umieli skutecznie nieść pomoc innym. Zdobędą między innymi umiejętności, które pomogą uczniom zaangażować się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Miejscem spotkań naszych wspólnie pracujących zespołów projektowych będą oddziały Banku – mówi Paula Bruszewska, kierująca programem Zwolnieni z Teorii.

Partnerem akcji Banku jest również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który cztery lata temu utworzył Księgę Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®. Jest to Program Certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do Seniorów. W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzą warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador.

− Produkty i usługi OK SENIOR® mają być po prostu przyjazne wiekowi. Naszą misją jest praca z Seniorami i dla Seniorów – mówi Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Bardzo się cieszę, że KIGS został zaproszony do współpracy przy tak ważnym społecznie projekcie, jakim jest Lokalny Ambasador Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas od wielu lat wspiera działania na rzecz lokalnych społeczności oraz organizacji społecznych. Oprócz wolontariatu pracowniczego, Bank wspomaga również działalność inicjatyw zewnętrznych, oferując m.in. Pakiet Społeczny Lider, którego celem jest wsparcie organizacji działających lokalnie. Daje on m.in. możliwość korzystania z usług i produktów bankowych na wyjątkowo dogodnych warunkach.