Lista Stu „Pulsu Medycyny”

Redakcja „Pulsu Medycyny” przygotowała ranking „Lista Stu” najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 r. Prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz znalazła się na wysokim – 13. miejscu w zestawieniu. To najwyższe miejsce jakie otrzymał reprezentant prywatnego sektora ochrony zdrowia.

Redakcja „Pulsu Medycyny” przedstawiła jurorom do oceny ponad 150 osób, nominowanych do wyróżnień. W czołowej „setce” znalazły się osoby z najwyższą, sumaryczną liczbą punktów. Kandydaci byli oceniani w oparciu o kryteria takie jak: osiągnięcia i dokonania w 2018 roku, wpływ na rozwój polskiego systemu ochrony zdrowia oraz siła publicznego oddziaływania.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 800 osób, w tym około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.