Lista 500 Polityki z wyróżnieniami za CSR

listek_politykaJuż po raz drugi Lista 500 Polityki została uzupełniona o wyniki ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Podobnie jak w roku minionym, ankieta została przygotowana na podstawie najważniejszych wytycznych normy ISO 26000.

Pytania – jak rok wcześniej – dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego. Porównanie tegorocznych i ubiegłorocznych wyników pozwoliło wskazać tendencje i najlepsze praktyki stosowane przez największe polskie firmy.

W tym roku spośród ponad 900 przedsiębiorstw o przychodach ok. 300 mln zł i instytucji finansowych na ankietę odpowiedziało 241 firm, 225 z nich znalazło się na Liście 500 Polityki lub wśród 100 największych instytucji finansowych. To wynik porównywalny do roku ubiegłego.

Analiza odpowiedzi na ankiety pozwoliła na wyłonienie wśród firm trzech grup. Pierwsza z nich – 15 przedsiębiorstw – otrzymała symboliczny złoty listek CSR Listy 500 Polityki. Wyróżniona piętnastka to przedsiębiorstwa, które deklarują, że zbudowały strategię CSR lub zrównoważonego rozwoju i przestrzegają firmowego kodeksu etyki. Ponadto dbają o swoich pracowników, budują odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi, klientami i społecznościami lokalnymi. Efekty swoich działań przedstawiają cyklicznie w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Mniej więcej połowa z tegorocznej grupy laureatów otrzymała złoty listek również w ubiegłym roku.

Wyróżniona złotym listkiem 15-ka listy 500 Polityki:
ABB Sp. z o.o.
Bayer Sp. z o.o.
Danone Sp. z o.o.
EdF Wybrzeże SA
GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
GK Grupy Lotos SA
GK Grupy Żywiec SA
GK ING Banku Śląskiego SA
GK Kompania Piwowarska SA
GK Orange Polska (Telekomunikacja Polska SA)
GK PGNiG SA
Grupa Valeo
Mars Polska Sp. z o.o.
Nestle Polska SA
Schenker Sp. z o.o.

Drugą grupę stanowią firmy wyróżnione srebrnym listkiem CSR Listy 500 Polityki. W tym roku jest ich 20, o kilka więcej niż w roku ubiegłym. Firmy te deklarują uwzględnianie w swojej codziennej działalności istotnych, choć jeszcze nie wszystkich rozwiązań z normy ISO 26000.

Trzecią grupę oznaczoną symbolicznym białym listkiem CSR Listy 500 Polityki stanowią pozostałe firmy, które odpowiedziały na ankietę. One wprowadzają wybrane rozwiązania z obszaru odpowiedzialnego biznesu i stopniowo starają się je doskonalić i rozszerzać. Ważne jest, że rozumieją i doceniają potrzebę wdrażania rozwiązań CSR.

“Analizując trzy zestawienia, widać, że przybywa firm ze złotym i srebrnym listkiem, kilka powtórzyło swój ubiegłoroczny wynik, a niektóre awansowały w klasyfikacji. To tym cenniejsze, że polska gospodarka przeżywa okres spowolnienia gospodarczego, w wielu przedsiębiorstwach jest mniej zamówień i mniejsze zyski, a firmy często muszą podejmować trudne decyzje, na co przeznaczać swoje środki finansowe. Niektóre nie wytrzymują presji i szukają najprostszych rozwiązań, nie zawsze uwzględniając długoterminowe budowanie swojej wartości. Czas kryzysu w Europie i spowolnienia w Polsce jest na pewno testem na wytrwałość, ale wydaje się, że również na odpowiedzialność. Sądząc po wynikach ankiety, coraz więcej firm mimo wszystko go zdaje” – możemy przeczytać w artykule podsumowującym wyróżnienia CSR na Liście 500 Polityki.

Żródło: http://www.lista500.polityka.pl/