Lidl Polska – Żywność w Polsce staje się coraz bardziej ekologiczna

Lidl Polska od wielu lat współpracuje z lokalnymi dostawcami, zapewniając świeżość warzyw i owoców. Każde przedsiębiorstwo współpracujące z siecią musi spełniać wysokie standardy jakości.  Postępujące zmiany klimatu i rozwój technologiczny bezpośrednio wpływają na konieczność korzystania z ekologicznych rozwiązań przez stawiających na rozwój rolników i sadowników.

Sieć Lidl Polska dąży do tego, aby w asortymencie Ryneczku Lidla znajdowały się świeże warzywa i owoce, dlatego pracownicy sklepów monitorują stan dostępnych produktów. Obecnie w ramach Ryneczku Lidla klienci codziennie mogą wybierać wśród 170 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Część asortymentu posiada certyfikat BIO, czyli pochodzi z ekologicznych upraw. Dodatkowo jako pierwszy w branży, Lidl wprowadził znakowanie owoców i warzyw naturalnym światłem, dzięki czemu wybrane BIO owoce i warzywa rozpakowano z plastikowych opakowań. Sieć, dążąc do zapewnienia najwyższych standardów od pola aż do półek sklepowych, nie zapomina również o rolnikach. Od 2011 roku wspiera polskie gospodarstwa, oferując w swoim asortymencie niedoskonałe owoce i warzywa. Dzięki obowiązkowemu uczestnictwu w standardzie Global G.A.P. wszystkie partnerskie przedsiębiorstwa rolne Lidl dokumentują swoje kompetencje w zakresie dobrych praktyk rolniczych. W obliczu zmian klimatycznych i wzrastających standardów, dostawcy sieci zwracają szczególną uwagę na ekologiczne rozwiązania w uprawie.

Zmiany klimatu mają znaczący wpływ na otaczający nas ekosystem.  Maciej Majewski, Prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie, które jest opiekunem i dystrybutorem Jabłek Grójeckich, wskazuje na rolę technologii w celu ochrony zborów: „Sadownik, tak jak każdy rolnik od zawsze jest blisko natury. Widzimy więc w jaki sposób zmienia się klimat i jaki jest wpływ tych zmian na środowisko i produkcję jabłek. Dlatego oprócz działań mających na celu ochronę środowiska, musimy również realizować inwestycje, które pomagają chronić jabłka przed często gwałtownymi zjawiskami pogodowymi takimi jak grad, susza czy niespodziewane przymrozki.  Producenci Jabłek Grójeckich już od wielu lat wykorzystują technologie ochrony przeciw przymrozkowej, przed gradem nasze sady chronią specjalne siatki, a dzięki systemom zraszającymi możemy przetrwać coraz częściej pojawiające się susze”.

W wielu krajach widoczne są skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, co przekłada się na skalę dostępności świeżych warzyw i owoców również Rafał Zarzecki, prezes grupy Citronex, wskazuje na konieczność wprowadzania zmian zmierzających do optymalizacji produkcji i zapobiegania skutkom zmian klimatycznych: „Na świecie do tej pory rządziła cena. Nikt nie dbał o lokalną produkcję. My wychodząc naprzeciw temu zbudowaliśmy 77 ha nie najtańszej, ale nowoczesnej i bezpiecznej produkcji. To pozwoliło na stałe i niezakłócone dostawy do naszych Klientów. Jak widać po tym sezonie należy stawiać na dywersyfikację produkcji, a nie tylko kierować się do producentów z Maroko czy Turcji, którzy są nastawieni przede wszystkim na zyski, a nie bezpieczeństwie produkcji i dostaw”. Inwestycje obejmują również rozwiązania energooszczędne, poprawiające jakość żywności oraz mające wpływ na środowisko: „Coraz więcej inwestujemy w energooszczędne rozwiązania (lampy LED, nowoczesne systemy kontrolowania warunków klimatycznych itp.), mniejszą ilość nawozów i aktywnych środków. Żywność w Polsce staje się coraz bardzie ekologiczna. Można spokojnie tę żywość kupować i spożywać – również dzieci”.

Z kolei Michał Gulczyński, członek zarządu w firmie Polfarm, odnosząc się do wpływu zmian klimatu na średnie temperatury dobowe oraz ich wpływu na plony w Polsce, mówi: „Rzeczywiście, zmiany klimatu mogą wpłynąć na rozwój różnych upraw w Polsce. Na przykład, wyższe temperatury i dłuższe okresy wegetacyjne mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania uprawą winogron i produkcją wina, ale również wpłynąć na rozwój innych roślin. Warto jednak pamiętać, że zmiany klimatu nie wpłyną jedynie na warunki uprawy, ale również na dostępność wody i jakość gleby, co może wymagać przystosowania technologii uprawy i zmiany nawyków żywieniowych. Zależy to od wielu czynników, w tym od lokalnych warunków uprawy, potrzeb rynku i możliwości finansowych. Decyzja o poszerzeniu zakresu uprawy o nowe warzywa i owoce musi być oparta na solidnej analizie ryzyka i perspektyw rynkowych.”

Jak zatem wskazują lokalni dostawcy sieci Lidl Polska, wpływ technologii na ochronę zasobów rolniczych jest ogromny. Rozwój przedsiębiorstw w kierunku bardziej ekologicznych jest możliwy głównie dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań i stałemu monitorowaniu sytuacji na świecie.