Liczy się bezpieczeństwo

Budimex włącza się do kampanii społecznej uświadamiającej zagrożenie jakie stanowi dla zdrowia COVID-19 i koronawirus. Nowy spot, w którym bohaterowie mówią o autentycznych skutkach wywołanych chorobą, będzie emitowany w Internecie od połowy stycznia 2021 roku. Przeżycia przedstawione w filmie oparte są o prawdziwe relacje osób, które przeszły chorobę. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi jakie zagrożenie, pomimo rozpoczęcia szczepień, stanowi cały czas epidemia.

Największy polski generalny wykonawca budowlany zaangażował się w walkę z COVID już na wiosnę 2020 roku i od tego czasu wsparł ponad 30 szpitali i placówek opieki funduszami i darami materialnymi o wartości ponad 3 mln zł.

– Epidemia będzie miała cały czas wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu Dyr. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA – Chcielibyśmy, aby szczególnie wiosną, liczba nowych zachorowań była jak najmniejsza. To cały czas w dużym stopniu zależy od nas samych, jak się zachowujemy społecznie i czy przestrzegamy zasad higieny – dodaje.

Mimo, że budownictwo zostało dotknięte przez restrykcje gospodarcze w mniejszym stopniu niż inne gałęzie gospodarki, Budimex wycenia koszty wywołane pandemią do tej pory na 30 mln zł.