Łęczna staje się piękniejsza

Na efekt wysiewu łąk kwietnych w Łęcznej, w woj. lubelskim, przy al. Jana Pawła II oraz placu przy ul. Stefanii Pawlak 4 trzeba będzie jeszcze poczekać, niemniej miejskie przestrzenie przeznaczone do upiększenia zostały już wybrane, a proces wysiewu zrealizowany. Tym samym pierwsze zadanie w ramach projektu „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna” powoli dobiegło końca.

Proces jego realizacji to efekt wspólnych działań pomiędzy Gminą Łęczna, LW Bogdanka, Fundacją Krajobrazy a mieszkańcami dla których działania związane z estetyzacją  miasta, przeciwdziałanie skutkom suszy czy rozwój bioróżnorodności są istotne z punku widzenia zrównoważonego rozwoju Łęcznej. Moment wysiewu łąki w tkance miasta poprzedzony został prze:

  • spotkanie edukacyjno-konsultacyjne, na którym mieszkańcy wraz z ekspertami wyznaczyli gdzie powinny powstać łąki i trawniki ekstensywne, a także rozpoczęli program „Tu kosimy rzadziej” dla Łęcznej,
  • spotkania terenowe, na których mieszkańcy wraz z ekspertami przemieszczając się na rowerach, odwiedzili wszystkie przestrzenie w obrębie, których mogłaby pojawić się łąka.

Niezwykle istotnym elementem realizowanego zadania było pełne zaangażowanie mieszkańców zarówno na etapie konsultacji jak i  podczas samego fizycznego wysiewania łąki. Każdy uczestnik zaangażowany w proces powstawania łąki otrzymał jej nasiona do wysiania na balkonie i w ogrodzie.

Źródło: Lubelski Węgiel Bogdanka SA