Krzysztof Przybył: Promocja polskich marek, kolejny pierwszy krok wykonany

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Kryzys może być szansą dla polskich marek – zwłaszcza, jeśli potwierdzą się optymistyczne prognozy, że nasz kraj odczuje go mniej boleśnie, niż inne europejskie państwa. Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w której posiedzeniu miałem przyjemność uczestniczyć, przyjęła stanowisko w sprawie skutecznej promocji naszych narodowych marek. Jestem optymistą, bowiem, jak głosi koreańskie przysłowie, i najdłuższa droga zaczyna się od jednego kroku – mówi dla Polska the Times Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Jakie rekomendacje Rada zdecydowała się uznać za podstawowe do skutecznej promocji polskich marek? Po pierwsze – ujednolicenie brandingu parasolowego dla marek, które zostałyby zakwalifikowane do programu promocji. Powinna powstać wspólna księga identyfikacji wizualnej i wytyczne dla budowania jednolitego, spójnego przekazu. Nie ma wątpliwości, że produkty w ten sposób oznaczone muszą też wizualnie wyróżniać się na tle innych.

Rada zaznaczyła, że optymalne byłoby wykorzystanie w programie znaku i hasła już rozpoznawalnego. Nieustannie polecam uwadze godło „Teraz Polska”, bowiem trudno znaleźć inny znak potwierdzający wysoką jakość polskich produktów i usług o tak wielkiej rozpoznawalności i tak długiej tradycji…

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Więcej: https://polskatimes.pl/krzysztof-przybyl-promocja-polskich-marek-kolejny-pierwszy-krok-wykonany/ar/c3-14983991