Krzysztof Niemiec – Jaka ma być polska kolej w 2030 roku?

Większość dokumentów strategicznych, czy to europejskich czy krajowych, stawia przed kolejami wysokie wymagania do spełnienia do 2030 roku i w latach następnych. Ich nasilenie, w ostatnim okresie,  związane jest z unijnym Zielonym Ładem z 2019 i Strategią Mobilności z ubiegłego roku.

Kurier Kolejowy opublikował materiał Krzystofa Niemca, w którym szczegółowo analizuje warunki, jakie musi spełnić polska kolej, aby osiągnąć wszystkie cele. W materiale autor analizuje cele stawianym przed polską koleją w krajowych dokumentach strategicznych.

Więcej: https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/38025/krzysztof-niemiec—jaka-ma-byc-polska-kolej-w-2030-roku.html