Kryzys receptą na CSR

Kryzys receptą na CSR_dodatekSpowolnienie gospodarcze nie powinno wpływać na zaangażowanie firm w działalność CSR. Można zaryzykować stwierdzenie, że kryzys to okoliczność sprzyjająca podobnym działaniom.

Po pierwsze, jest to inwestycja, która przynosi dużo większe korzyści dla wizerunku firmy niż standardowe formy reklamy. Po drugie, pojawia się wartość dodana, czyli faktyczna pomoc innym. Ważne też, że odbiorcami takich działań jest o wiele większa grupa ludzi niż w przypadku reklamy, a w efekcie ponoszone koszty są dużo mniejsze. To recepta na ratowanie budżetu firm.

Domeną firmy Johnson & Johnson jest ochrona zdrowia, a w przypadku marki Acuvue – ochrona wzorku. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zdrowie to bardzo ważny aspekt naszego życia i nie wolno na nim oszczędzać, dlatego chcemy w tym roku zwiększyć nasze zaangażowanie w działania CSR. Planujemy duże kampanie. Jedną z nich przeprowadzimy jesienią, pod hasłem „Zobacz życie w 100%”. Towarzyszy ona Światowemu Dniu Ochrony Wzroku. Wszystkie akcje będą skupiały się na problemie zaburzeń wzroku, który jest już określany mianem „cywilizacyjny”.

Prowadzimy też szereg bieżących działań edukacyjnych pod nazwą ACUVUE Eye Health Advisor. Propagują one właściwą ochronę, korekcję i zdrowie oczu, zarówno wśród specjalistów jak i konsumentów.

Artura Rosa
General Manager CEE, Vision Care