Kraków zwycięża w Warszawie

Absolwentki krakowskiej uczelni triumfują w IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. W tym roku pierwszy raz w historii Konkursu po najwyższe wyróżnienia sięgnęły absolwentki jednego wydziału – Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prace magisterskie Katarzyny Gad i Evgeniyi Prikhodko zdobyły odpowiednio nagrodę główną I i III stopnia. Jedno z 3 wyróżnień  w Konkursie powędrowało również do absolwentki tego wydziału Iwony Jakubiec autorki pracy „Sposoby oddziaływania klastra Doliny Lotniczej na rozwój wiedzy związanej z przemysłem lotniczym”.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Katarzynie Gad nagrodę główną I stopnia. W swojej pracy „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej”  laureatka  na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków  i  obcokrajowców charakteryzuje aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie. Nagrodzona nagrodą główną III stopnia praca Evgeniyi Prikhodko „Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic” to propozycja konkretnego rozwiązania biznesowego, które pozwoliłoby w sposób praktyczny wykorzystać potencjał turystyki muzycznej w Polsce.

– Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają. – mówi Katarzyna Gad, laureatka Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. – Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań. – dodaje Gad.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

– Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 10 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji: www.terazpolska.pl