Kraków: tyle nowych drzew, ilu pracowników

8 kwietnia pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o. posadzili 2,5 tys. drzew w uroczysku Gaik w Krakowie. Były to sadzonki olszy czarnej i wiązu, czyli gatunków, które doskonale przechwytują zanieczyszczenia znajdujące się  w powietrzu.

 

Projekt jest kolejną wspólną inicjatywą HSBC i Zarządu Zieleni Miejskiej służącą poprawie jakości powietrza w Krakowie. W ubiegłym roku HSBC wsparło akcję „zazieleniania” okolic najbardziej ruchliwych arterii Krakowa. Pracując ramię
w ramię z mieszkańcami osiedli sąsiadujących z ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego, pracownicy HSBC zasadzili 2 tys. roślin pyłochwytnych. Pnącza oraz krzewy posadzono wzdłuż ekranów dźwiękoszczelnych w celu zmniejszenia zapylenia i poziomu hałasu w otoczeniu tych ulic.

„Liczba sadzonek, które pracownicy HSBC zasadzoli w ramach kwietniowej akcji, odpowiada mniej więcej liczbie osób zatrudnionych w naszej firmie. To tak, jakby każdy pracownik HSBC w Krakowie zasadził jedno drzewo. To przejaw naszej troski, zarówno każdego pracownika z osobna, jak i całej firmy, o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. Chcemy w ten sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Krakowie, a tym samym – do poprawy warunków życia mieszkańców miasta”, mówi Mateusz Perdek, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.

HSBC zapoczątkowało proces współpracy między Zarządem Zieleni Miejskiej a przedsiębiorstwami w 2015 roku, inspirując kolejne podmioty gospodarcze do realizowania tego typu akcji. W wielu przypadkach wspólnie podjęte działania przerodziły się w stałą współpracę, a jednocześnie zwiększyły się budżety przeznaczane przez firmy na „zielone” inicjatywy.

„Wsparcie firm oraz ich pracowników dla zrównoważonego rozwoju miasta jest bardzo cenne. Umożliwia to nie tylko realizację działań proekologicznych, ale także aktywizację lokalnej społeczności. Pracownikami  że firm zaangażowanych w zielone działania są głównie mieszkańcy naszego miasta. Dzięki temu budujemy przekonanie, że my – Krakowianie możemy mieć realny wpływ na poprawę jakości oraz rozbudowę miejskich terenów zielonych. Wolontariusze robią więc coś, co ma również wymierne korzyści dla nich samych, a angażując w te działania swoje rodziny, tworzą międzypokoleniową platformę troski o naszą małą ojczyznę.  Z kolei dla firm jest to okazja do stworzenia pracownikom możliwości integracji na innej płaszczyźnie niż tylko służbowa”, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zwiększenie zalesienia na terenie miasta to jedno z najpilniejszych wyzwań, przed którymi staje Zarząd Zieleni Miejskiej. Jako miasto zmagające się z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza, Kraków potrzebuje zieleni. „Rośliny są jednym
z naszych najcenniejszych sojuszników w walce z tym problemem. Dzięki ich właściwościom pyłochwytnym stanowią naturalne filtry oczyszczające powietrze z niebezpiecznych pyłowych zanieczyszczeń . Produkują także tlen oraz poprawiają jakość klimatu miejskiego, niwelując m.in. problem występujących w mieście wysp ciepła”, tłumaczy Aleksandra Mikolaszek. Jak wynika z danych Polskiej Zielonej Sieci, przeciętne drzewo absorbuje średnio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg tlenu, a z 1 metra sześciennego powierzchni liściowej drzew i krzewów do atmosfery trafia od 0,5 do 1 kg czystego tlenu.

„Sadzenie drzew na północy Krakowa to jedna z kilku „zielonych” inicjatyw, jakie planujemy sfinansować i wesprzeć w ramach wolontariatu pracowniczego w tym roku. W kolejnych miesiącach zakupimy sadzonki roślin pyłochwytnych dla szkół, a jako część globalnej instytucji finansowej szerzymy wiedzę na temat instrumentów finansowych pomagających zrealizować projekty ekologiczne i społeczne, tzw. zielonych obligacji”, mówi Mateusz Perdek z HSBC Service Delivery.

Polska jest pierwszym krajem na świecie, który wyemitował tego typu obligacje. Co ciekawe emitentami mogą być również samorządy. Środki z emisji „zielonych obligacji” mogą pomóc w sfinansowaniu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Miasta, które już takie emisje przeprowadziły (np. Paryż czy Ontario), przeznaczają pozyskane w ten sposób środki na przykład na realizację inwestycji służących redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), rozwojowi tzw. „czystego” transportu czy też poprawie wydajności energetycznej budynków.