KPMG: Na rynku ratingów ESG brak standaryzacji, a oceny są niejednoznaczne

Widoczne są rozbieżności w ratingach ESG – piszą Przemysław Oczyp i Marta Mikiewicz, eksperci audytorsko-doradczej firmy KPMG. Przedstawiamy część ich analizy.

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o działalności i wpływie na biznes agencji ratingowych i dostawców danych niefinansowych. Powstają liczne porównania, oceny i metodologie, które są podstawą do kolejnych podsumowań i opinii w temacie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań strategicznych spółek. Dzięki tym narzędziom interesariusze mogą bezproblemowo porównać spółkę na tle konkurencji, a osoby zarządzające mogą skupić swoje działania na obszarach wymagających poprawy.

Ocena ratingowa pozwala firmie na:

  • pozycjonowanie spółki na tle rynku lub branży,
  • możliwość identyfikacji obszarów do poprawy i wdrażania działań w obszarze ESG,
  • stwarza szansę na zapewnienie dostępu do finansowania,
  • budowanie relacji biznesowych,
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Korporacyjne ratingi ESG za jedne z najbardziej użytecznych źródeł danych o wynikach ESG. Blisko 70% inwestorów korzysta z ratingów regularnie, a prawie 60% z nich twierdzi, że ratingi ESG dostarczają informacji istotnych dla wyników inwestycji. Ponad połowa inwestorów przyznaje, że ratingi ESG są dobrym uzupełnieniem badań pod kątem zarządzania ryzykami ESG własnej organizacji.

Rozbieżności w ratingach ESG

Na rynku funkcjonuje wiele agencji oceniających firmy pod kątem ESG. Do tej grupy należy np. Sustainalytics, CDP, MSCI czy EcoVadis. Ustalają one niezależnie wagi poszczególnych elementów działalności i strategii niefinansowej według własnych, często różniących się od siebie kryteriów.

Przykładowo, dla spółek z branży farmaceutycznej, dostawca danych Refinitiv ustalił wagę filaru E (Environmental) na poziomie 22,7%, wagę filaru S (Social) w wysokości 46,3%, a filar G (Governance) stanowi 31% udziału w końcowej ocenie danej firmy. Jednocześnie, u agencji ratingowej MSCI wagi te znacznie się różnią: filar E to jedynie 9,3% oceny, podczas gdy filary S i G to odpowiednio 57,4% i 33,3%.

W rezultacie jedna firma za te osiągi może uzyskać zupełnie inne miejsce w zestawieniu, w zależności od własnych mocnych stron. Stąd tak ważne jest, aby spółka była obecna w jak największej ilości badań dla maksymalizacji możliwości poprawnej oceny aktualnej sytuacji.

Na rynku ratingów ESG brak standaryzacji, a oceny są niejednoznaczne. Powoduje to utrudnianie zarządzającym aktywami dokładnego pomiaru i śledzenia swojego portfela oraz komunikowania się z inwestorami.

Komunikacja ocen ratingowych

Wskazane wyżej rozbieżności pokazują, dlaczego tak ważnym elementem w procesie pozyskiwania ocen ratingowych i uczestniczenia w benchmarkach jest właściwa i przemyślana komunikacja wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Brak informacji lub trudny dostęp do danych sugerować może niekorzystne dla przedsiębiorstwa oceny otrzymane od agencji ratingowych. Jedynie połączenie pełnej transparentności i dążenie do polepszania działań w zakresie ESG będzie dla instytucji finansowych, inwestorów, partnerów biznesowych i klientów znakiem, że firma konsekwentnie i odpowiedzialnie podchodzi do tematu, a także otwarcie komunikuje słabe i mocne strony swojej działalności operacyjnej.

Całą analizę można przeczytać na stronie KPMG

O KPMG

KPMG w Polsce jest częścią globalnej organizacji niezależnych firm audytorsko-doradczych. Już od ponad 30 lat świadczymy usługi profesjonalne na polskim rynku.

Źródło: KPMG