KP działa na rzecz ekologii i bezpieczeństwa na drodze

Działania Kompanii Piwowarskiej na rzecz bezpiecznej i ekologicznej jazdy zostały w ubiegłym roku po raz kolejny docenione. KP uhonorowano tytułem Firmy Roku 2016 w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz nagrodą „Eko flota”, przyznaną przez przedstawicieli branży flotowej. To efekty m.in. prowadzonego od 2013 roku programu „Świadomy Kierowca KP”.

Od momentu uruchomienia programu w Kompanii Piwowarskiej zorganizowano już ponad 1500 szkoleń z zakresu bezpiecznej, ekologicznej i ekonomicznej jazdy. W minionym roku jego skala i treść merytoryczna spotkały się po raz kolejny z uznaniem ekspertów. Kapituła konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doceniła wkład „Świadomego Kierowcy KP” w bezpieczeństwo na drodze, przyznając Kompanii Piwowarskiej tytuł Firmy Roku 2016.

Bezpieczeństwo, ekonomia i ekologia w jednym
Długofalowy program „Świadomy Kierowca KP”, realizowany we współpracy z firmą SAFETY LOGIC, objął wszystkich użytkowników aut służbowych, w tym zarząd. Podczas szkoleń, na które składały się wykłady i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy uczyli się m.in. jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym użytkownikom dróg, jak zachować się w czasie wypadku oraz jak ograniczyć zużycie paliwa, a co za tym idzie – zmniejszyć emisję CO2. Przy tej okazji powtarzano po raz kolejny przekaz, który KP i cała branża piwowarska promuje od wielu lat i z którym każda osoba rozpoczynająca pracę w firmie spotyka się już na pierwszym szkoleniu: nie wolno wsiadać za kółko po najmniejszej nawet ilości alkoholu.

– Warte podkreślenia jest to, że „Świadomy Kierowca KP” skierowany jest nie tylko do kierowców samochodów firmowych. Wychodzimy z założenia, że każdy z naszych pracowników jest uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego dzielimy się wiedzą i poradami w różny sposób – mówi Jarosław Szymankiewicz, kierownik działu skarbu w Kompanii Piwowarskiej i pomysłodawca programu. – Tak budowana kultura bezpieczeństwa firmy zapewnia trwałe, pozytywne zmiany w zachowaniu pracowników.

W ramach programu systematycznie komunikowano zagadnienia dotyczące bezpiecznej i ekologicznej jazdy samochodem na łamach magazynu firmowego oraz na wewnętrznym portalu społecznościowym. Odbywały się wystawy, spotkania z ekspertami i warsztaty edukacyjne, a pracownicy mogli wziąć udział w konkursach i spróbować swoich sił w strefie edukacyjnej z symulatorami. Dzięki urozmaiconym aktywnościom oraz angażującemu odbiorców podejściu do tematu „Świadomy Kierowca KP” przyniósł wymierne korzyści. Przede wszystkim przyczynił się do kształtowania świadomości i dobrych nawyków kierowców, które przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy oraz realne oszczędności. Średni odnotowany spadek zużycia paliwa wyniósł około 5%, co oznaczało dla Kompanii Piwowarskiej zwrot z inwestycji z nawiązką i zapewnienie jej samofinansowania.

Edukacja pracowników, edukacja konsumentów
Aspekt ekologiczny programu, który obejmował zarówno edukację kierowców, jak i samą flotę użytkowaną przez KP, przyniósł firmie także tegoroczną Nagrodę PZWLP, przyznawaną przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), Związek Polskiego Leasingu (ZPL) i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS). W dziewiątej edycji tego konkursu Kompania Piwowarska otrzymała nagrodę „Eko flota” w kategorii „Flota Najbardziej Przyjazna Środowisku”. Potwierdza to, jak dużą wartość mają inicjatywy podejmowane przez KP w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Postaw na piwo”, a konkretnie jednego z pięciu źródeł wzrostu – „Czyste środowisko”.

– Na ekologię, oprócz eko świadomości kierowców, istotny wpływ ma również jakość posiadanego taboru pojazdów. Dlatego Kompania Piwowarska przy doborze użytkowanej floty pod uwagę bierze przede wszystkim poziom emisji CO2 kupowanych modeli. Tylko w roku 2016 wymieniliśmy ponad 400 pojazdów. Nasze nowe nabytki to m.in. 150 modeli ŠKODY Rapid Spaceback i 180 modeli VW Caddy charakteryzujących się niższą emisją CO2 i relatywnie niskim zużyciem paliwa, dzięki czemu flota KP obniżyła średni poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery – podkreśla Katarzyna Orłowicz-Grzymkowska, menedżer ds. floty w Kompanii Piwowarskiej.

Co ważne, eksperci docenili projekty KP skierowane nie tyko do pracowników, ale także do konsumentów. Nagroda w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczy bowiem całokształtu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Do jej przyznania przyczyniła się akcja „Trzeźwobus”, która w 2016 roku została zorganizowana już po raz drugi i dotarła z opowiedzialnościowym przekazem do 174 tys. osób podczas największych imprez masowych w kraju, a także bezpłatna aplikacja na telefon „Sprawdź promile” oraz samoobsługowe alkomaty ufundowane na komendzie policji w Poznaniu czy Tychach.