Koronawirus i turystyka

fot. Cezary Rudziński

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się nowego wirusa COVID-19 oraz z przypadkami nieskoordynowanych informacji płynących z różnych źródeł, organizatorzy turystyki i agenci turystyczni z Unii Europejskiej wzywają do pilnego podjęcia odpowiednich do zagrożenia i opartych na wynikach badań działań, mających na celu ochronę zdrowia podróżnych oraz pracowników branży turystycznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

Branża turystyczna od zawsze na pierwszym miejscu stawiała zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. Jednakże niespodziewane odwołanie w piątek, 28 lutego, tegorocznej edycji targów ITB, największych targów branży turystycznej na świecie, zaledwie na kilka dni przed ich rozpoczęciem, wywarło ogromny wpływ na tysiące pracowników branży turystycznej ze 180 krajów, którzy w tym tygodniu planowali spotkać się w Berlinie.

Paweł Niewiadomski, prezes ECTAA, Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej, powiedział: „W tym trudnym momencie najważniejsze jest wsparcie udzielane międzynarodowym i europejskim instytucjom naukowym, oraz ścisła współpraca ze społecznościami i krajami dotkniętymi tym kryzysem zdrowotnym. Jednak należy również pamiętać, że nakładanie ograniczeń na podróżowanie, wykraczających poza zakres konieczny dla kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, może skutkować niepotrzebnymi ograniczeniami podróży międzynarodowych.”

Celem istnienia organizatorów turystyki i agentów turystycznych jest ułatwianie klientom kontaktów biznesowych oraz wyjazdów wakacyjnych i rekreacji poza miejscem zamieszkania. Wirus COVID-19 ma – i będzie miał – niszczący wpływ na turystykę i dla tej branży jest szczególnie groźny.

Koronawirus i turystyka

Paweł Niewiadomski dodał: „Nasi klienci właśnie rezerwują wyjazdy wakacyjne, ale wielu z nich może się wstrzymać z decyzjami do czasu wyklarowania się sytuacji, co dla firm działających w branży turystycznej stwarza dodatkowe problemy. Klienci mogą polegać na profesjonalnych firmach turystycznych i oczekują od nich rzetelnych porad i informacji. Biura podróży od zawsze na pierwszym miejscu stawiały dobro i najlepszy interes swoich klientów, aktywnie pomagając im realizować plany związane z podróżami w nadchodzących miesiącach i latach, mimo przejściowych niekorzystnych warunków panujących w niektórych częściach świata.”

Biorąc pod uwagę globalny zasięg tego problemu, nieprzewidywalną ekspansję wirusa COVID-19 oraz wolumen podróży wewnątrz europejskich, ECTAA wzywa władze na wszystkich szczeblach do współpracy ze sobą, a także z branżą turystyczną, w celu zminimalizowania szkód i strat, jakie poniesie branża turystyczna i rynek przewozów pasażerskich.

ECTAA deklaruje dalszą współpracę ze wszystkimi podmiotami branży turystycznej, ale jednocześnie wzywa Komisję Europejską do powołania oficjalnej grupy roboczej z przedstawicielami branży turystycznej w sprawie wirusa COVID-19. Grupa ta, łącząca doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym także przedstawicieli krajowych resortów zdrowia oraz przedstawicieli WHO, powinna przyjąć holistyczne podejście do problemu, opracować scenariusze rozwoju wypadków, przygotować wachlarz środków pomocowych dla firm z branży turystycznej najmocniej dotkniętych tą sytuacją, oraz stworzyć warunki dla szybkiej poprawy kondycji branży.

Źródło: ECTAA