Konsument i CSR – nowe studia podyplomowe

Do 30 września 2017 r. trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) prowadzone przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem merytorycznym studiów jest CSR Consulting.

W odpowiedzi na najnowsze, światowe trendy powstała nowa oferta studiów podyplomowych, których celem jest przedstawienie procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich, mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u. Opracowany program studiów w nowatorski sposób przedstawia spojrzenie na CSR od strony konsumenta i dostarcza uczestnikom najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie. Studia te pozwalają uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych w planowaniu działań CSR i umiejętności planowania kampanii CSR.

„Firmy skoncentrowane na tworzeniu i raportowaniu programów CSR-owych często zapominają, że nie są one celem samym w sobie i w dłuższej perspektywie muszą się one przekładać na budowanie biznesu. Dlatego ważne jest, ile o tych działaniach wiedzą konsumenci, jak je postrzegają, i jak na nie reagują” mówi dr hab. Dominika Maison, profesor UW, kierownik studiów podyplomowych.

„Na świecie zauważamy zmianę podejścia firm do tworzonych strategii CSR i komunikacji z konsumentami w tym obszarze. CSR jest bardzo aktywnie włączany w strategie komunikacji, również marketingowej. Do tego potrzebna jest jednak praktyczna wiedza na temat percepcji konsumentów w tym zakresie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi nasza wspólna inicjatywa z Wydziałem Psychologii UW” stwierdza Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting, współautorka programu studiów.

Program studiów obejmuje 192 godziny dydaktyczne, prowadzone w formie wykładów, seminariów i warsztatów przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczonych praktyków biznesu. Studia adresowane są do osób zainteresowanych poznaniem zagadnień konsumenckich i nabyciem umiejętności związanych z planowaniem i komunikacją działań CSR. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, mogą być szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za budowanie kampanii CSR, komunikację marketingową oraz współpracę pomiędzy działami CSR i marketingu.

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na stronie internetowej csr.psychologia.pl