Konsekwentne działania na rzecz pozytywnych zmian w zakresie żywienia

Fundacja NUTRICIA od ponad dwóch dekad realizuje swoją misję w zakresie ochrony, promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Czy jej wieloletnia działalność oraz systematyczna edukacja rodziców przynosi zmiany w sposobie żywienia najmłodszych dzieci w naszym kraju? Na pytania związane z efektami działalności edukacyjnej odpowiada Małgorzata Chmielecka, Kierownik Fundacji NUTRICIA.

 

Kiedy i dlaczego powstała Fundacja NUTRICIA?

Fundacja NUTRICIA została powołana do życia 21 lat temu – 5 czerwca 1996 roku z potrzeby ochrony zdrowia poprzez działania profilaktyczne w zakresie żywienia. Prawidłowe żywienie w okresie 1000 pierwszych dni, liczonym od poczęcia przez pierwsze lata życia, ma ogromny wpływ na zdrowie i jakość życia przyszłych pokoleń Polaków. To, jak należy prawidłowo żywić najmłodszych, może stanowić dla rodziców wyzwanie, dlatego istnieje potrzeba prowadzenia edukacji żywieniowej w naszym kraju.

 

W jaki sposób realizowana jest misja Fundacji?

Misją fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jest ona realizowana głównie poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa – przede wszystkim przyszłych i obecnych rodziców – najnowszej wiedzy dotyczącej żywienia kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz niemowląt i małych dzieci.

W jakich obszarach realizowane są cele strategiczne Fundacji?

Fundacja prowadzi swoją działalność w trzech głównych obszarach – badań naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwa dla zmiany społecznej w obszarze żywienia.

Edukujecie nie tylko rodziców czy opiekunów dzieci, ale także lekarzy – jak i dlaczego?

Nasze działania mają charakter komplementarny. Dążymy do współpracy między ekspertami, lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami oraz rodzicami. Ważnym aspektem profilaktyki zdrowotnej jest wyrobienie i utrwalenie odpowiednich nawyków żywieniowych u dzieci. W ramach programu „Czym skorupka za młodu…” zrealizowaliśmy już 17 warsztatów na temat „programowania” zdrowotnego, skierowanych do młodych pediatrów, podczas których przeszkoliliśmy blisko 700 rezydentów pediatrii i studentów medycyny zainteresowanych pediatrią. Chcemy, by lekarz i jego zespół stali się partnerem dla rodzica pragnącego zapewnić swojemu dziecku zdrowie i odpowiedni rozwój.

Jakie badania do tej pory zainicjowała Fundacja?

Fundacja NUTRICIA nie tylko przyznaje na ten cel granty i stypendia naukowe, ale sama inicjuje projekty badawcze. Do tej pory dzięki naszemu finansowemu wsparciu zrealizowano 4 projekty badawcze, dotyczące: sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy, dzieci w wieku 13-36 miesięcy, matek karmiących piersią czy praktyk laktacyjnych oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia. Najnowsze badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia” zostało przeprowadzone w 2016 roku.

Czy widać zatem poprawę odnośnie sposobu żywienia najmłodszych dzieci w Polsce?

Wyniki badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia”, przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka, a zainicjowanego i sfinansowanego przez Fundację NUTRICIA, pokazały, że już 67% rodziców na ideę 1000 pierwszych dni. Przekłada się to na sposób żywienia najmłodszych i dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych (podawanie wody, mniejsza ilość soli w posiłkach, podawanie bezpiecznej żywności). Dzięki temu odnotowujemy mniejszy odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała w stosunku do wyników badań z 2010 roku.

Jakie są plany Fundacji na kolejne lata?

Planujemy konsekwentnie dążyć do poprawy stanu odżywienia i sposobu żywienia polskich dzieci poprzez kontynuowanie działań edukacyjnych skierowanych do przyszłych rodziców, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią czy opiekunów niemowląt i małych dzieci.