Konkurs na Najlepszego Pracodawcę 2014 rozstrzygnięty

Provident znalazł się w gronie finalistów ogólnopolskiego Badania Najlepszych Pracodawców, prowadzonego przez firmę doradczą AON Hewitt.  Firma zajęła drugie miejsce w kategorii firm XXL (zatrudniających powyżej 1000 pracowników). W konkursie nagradzane są firmy o najwyższym wskaźniku zaangażowania pracowników.

Provident po raz pierwszy wziął udział w badaniu prowadzonym przez AON Hewitt. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 108 przedsiębiorstw z całej Polski, z czego w gronie finalistów znalazło się 11 firm.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia! Dla nas budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej jest priorytetem, dlatego regularnie przeprowadzamy wewnętrznie takie badania wśród pracowników. Nie tylko zadajemy pytania, ale przede wszystkim słuchamy ich opinii. Naszym pracownikom stwarzamy przyjazne środowisko pracy i wyniki tego konkursu potwierdzają, że rzeczywiście jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. – mówi Zbigniew Hojka, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu Provident Polska

Wyniki uzyskane w badaniu przez Providenta znacząco przewyższają średnią krajową szczególnie w kategoriach: przywództwa (80%) i kultury wysokich wyników (79%). Takie rezultaty świadczą o tym, że pracownicy rozumieją cele biznesowe firmy i są zmotywowani do dodatkowego wysiłku w celu poprawienia efektów.

W Provident rozumiemy kulturę pracy, jako formę inspirowania pracowników do samodzielnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Myślę, że unikalną cechą Providenta jest to, że naprawdę najważniejszy jest człowiek – takie podejście nie jest powszechne wśród klasycznych firm sprzedażowych i sądzę, że nasi pracownicy to doceniają. – dodaje Zbigniew Hojka.

Potwierdzają to wyniki badania. Provident uzyskał wynik 77% w tzw. wskaźniku stabilności, który pokazuje, że firma odpowiada na potrzeby pracowników i czuwa nad tym, żeby poziom zatrudnienia był odpowiedni do ilości pracy.

Informacje o badaniu Najlepsi Pracodawcy dostępne są na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl