Konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

konkursKonferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić VIII edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród w wysokości 5.000 zł.

Celem konkursu jest kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomatami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi. Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, podyplomowe lub doktorskie, obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Źródło: http://www.kpf.pl/