Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” rozstrzygnięty!

nagrodzeni w programie

Na konkurs wpłynęło 217 wniosków. Trzynaście organizacji z całej Polski otrzymało granty, których pula wynosiła w tym roku 100.000 zł. Konkurs był realizowany w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Konkurencja w tegorocznej edycji konkursu była duża, a działania przyjazne pszczołom, zaproponowane przez organizacje – pomysłowe i przede wszystkim angażujące do działania. Jury konkursu wybrało te projekty, które miały wysoką wartość merytoryczną i społeczną.

13 organizacji zrealizuje projekty na rzecz pszczół

Granty przyznane w konkursie są realizowane w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, którego nowym celem na najbliższe trzy lata jest wspólne zasadzenie w Polsce miliona kwiatów przyjaznych owadom zapylającym. Organizatorzy rozpisując konkurs zaprosili do włączenia się do tej inicjatywy organizacje z całej Polski.

O granty ubiegały się m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania, jak np. koła gospodyń wiejskich czy rodzinne ogródki działkowe oraz inne podmioty, spełniające wymagania regulaminowe. Ostatecznie jury oceniło 217 wniosków, z których 13 otrzymało granty w wysokości 6.400 zł lub 12.000 zł, w zależności od zakresu zaplanowanych działań.

Zwycięskie organizacje będą m.in. wspólnie z mieszkańcami sadzić nektaro- i pyłkodajne rośliny. Postawią domki dla pszczół, zorganizują konkursy edukacyjne dla najmłodszych oraz konkursy na rabatę przyjazną pszczołom dla dorosłych i dzieci.

Z ogromną radością czekamy na realizację zwycięskich projektów

Dzięki nim wiele niezagospodarowanych obecnie przestrzeni będzie nie tylko pięknie ukwiecona, ale co ważne, staną się cennym źródłem pokarmu dla zapylaczy. Takie działania oprócz waloru ekologicznego mają też duże znaczenie społeczne. To szansa, by zintegrować lokalne społeczności angażując mieszkańców do wspólnych działań na rzecz pszczół. Najcenniejsze dla nas jest to, że coraz większa liczba osób w każdym wieku nie tylko przejmuje się losem pszczół, ale przechodzi do czynu i realnie im pomaga sadząc kwiaty bogate w nektar i pyłek – mówi Beata Klassek, koordynator programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. – Gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu – dodaje.

Zwycięskie organizacje mają czas na realizację projektów do połowy listopada 2019 r. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 2 lipca 2019 r. w Warszawie.

Więcej: http://www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy/