KONKORDIA: unikalna platforma współpracy biznesu i NGO

Spotkanie liderów polskiego CSR, promocja efektywnych rozwiązań i wymiana wiedzy, już 1-2 października 2014 podczas V konferencji Konkordia. W trakcie wydarzenia poświęconego mierzeniu efektywności społecznej, organizacje pozarządowe spotkają się ze środowiskiem biznesowym. Gośćmi specjalnymi będą m.in. Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan, William Eggers – doradca m.in. Billa Clintona do spraw współpracy biznes–NGO–samorząd, Teresa Kamińska – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jarosław Lepka – kierownik ds. społecznej odpowiedzialności NUTRICIA Polska Sp. z o.o oraz Maciej Muskat – dyrektor Greenpeace Polska.
konkordiaPomysłodawcą i organizatorem konferencji Konkordia jest fundacja Duende. Jej działania polegają na zwiększaniu efektywności i jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych, przez tworzenie sieci relacji z biznesem, innymi organizacjami ze świata oraz instytucjami naukowymi. Misją Fundacji jest zmiana świata na lepsze przez wzrost efektywności i profesjonalizacji w III sektorze, budowanie synergii organizacji pozarządowych z biznesem i środowiskiem naukowym oraz transfer wiedzy.

„Chcemy by krok po kroku pozytywna moda na efektywność działań społecznych zaraziła biznes i NGO. Jeśli bowiem podejmujemy jakieś działanie społeczne, chcemy żeby było jasne, jakie są jego efekty. Nie tylko te bezpośrednie, takie jak wymiar pomocy, ale i długofalowe, dotyczące zmiany społecznej.” – tłumaczy Jorge Gimeno, prezes Fundacji Duende.

Punktem kulminacyjnym programu Konkordia jest konferencja, która odbędzie się 1-2 października 2014 w Sopocie, jako wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Forum Nowych Idei. To już piąta, jubileuszowa konferencja. Co roku uczestniczą w niej dziesiątki kluczowych dla naszego kraju organizacji pozarządowych oraz wrażliwych społecznie firm i korporacji.

„Profesjonalne a zarazem, innowacyjne podejście pomysłodawców Konkordii do kwestii budowania i wzmacniania potencjału trzeciego sektora w Polsce sprawia, że Konkordia już odbiła się szerokim echem w Polsce. Wierzę też, że niebawem projekt zaistnieje na arenie międzynarodowej.” – mówi Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego.

W tym roku firma badawcza Millward Brown SMG/KRC, partner merytoryczny konferencji, przeprowadzi badania na temat pomiaru efektywności działań społecznych w Polsce. Pomiar przeprowadzony zostanie na obszernej grupie firm oraz organizacji pozarządowych. Wyniki badania zostaną po raz pierwszy udostępnione uczestnikom konferencji.

Rejestracja udziału w konferencji rozpoczyna się w sierpniu. Więcej informacji na: www.konkordia.org.pl