Konieczność wprowadzenia pracowników z innych kręgów kulturowych do branży finansowej w Polsce

Jednym z wyzwań związanych z budowaniem inkluzywnych zespołów wewnątrz organizacji będzie zatrudnianie pracowników innych narodowości, w tym z krajów poza europejskich. Branża finansowa staje przed tym wyzwaniem już dziś – pisze dla RaportCSR.pl Izabela Walczewska-Schneyder, członkini ACCA, Współzałożycielka Grupy Oryx.

Izabela Walczewska-Schneyder

W kontekście polskiej branży finansowej mówi się o zapotrzebowaniu na pracowników
z innych kręgów kulturowych. Łączy się to między innymi z konkurencją ze strony międzynarodowych firm. W Wielkiej Brytanii[1] coraz poważniejszy jest problem braku wyszkolonych ekspertów finansowych. Firmy z Wielkiej Czwórki, ale nie tylko, coraz częściej zatrudniają certyfikowanych ekspertów finansowych z innych krajów, między innymi z Polski.

Jeżeli nasze firmy chcą nadążyć za zachodnimi trendami to również muszą otworzyć się na utalentowanych pracowników z innych krajów. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym[2] krajem dla firm i pracowników z nie tylko z Europy wschodniej, ale także Afryki. Większa różnorodność kulturowa może wzmocnić nie tylko polskie firmy działające w sektorze finansowym, ale również branże finansową ogólnie.

Otwarcie się na pracowników z innych kręgów kulturowych – korzyści

Pracownicy z różnych kręgów kulturowych mogą pomóc w zrozumieniu różnic w podejściu
do pracy, komunikacji czy zarządzania. Zdywersyfikowane zespoły, po zapewnieniu odpowiedniego wdrożenia, są bardziej efektywne i kreatywne. Doświadczenia pracy i życia
w innych krajach i kulturach może pomóc firmom w rozwoju międzynarodowym jak również poszerzyć kompetencje kulturowe wśród pracowników. Wymiana wiedzy
wśród pracowników pozwala na rozszerzenie kompetencji zespołów oraz poszerzanie perspektywy, co wpłynie pozytywnie na budowanie zrównoważonych modeli biznesowych
w organizacjach.

Specjaliści chcą zmieniać pracę

Równocześnie obserwujemy wzmożoną chęć specjalistów do zmiany pracy. Według raportu[3] ACCA Global Talent Trends 2024, przeprowadzonego wśród prawie 10 tys. specjalistów z 157 krajów, aż 44 proc. jest zainteresowanych zmianą. U osób poniżej 26 roku życia ten wskaźnik wynosi ponad połowę. Największą chęć do relokacji z obecnego miejsca  zamieszkania wraz z rozwojem kariery wykazują wykształceni specjaliści z krajów takich jak Pakistan (85 proc.), Indie (76 proc.), oraz z krajów afrykańskich, takich jak Zimbabwe (76 proc.) czy Nigeria (71 proc.).

Branża finansowa ma jednolite standardy

Warto wspomnieć, że współczesna branża finansowa opiera się na jednolitych standardach certyfikacji, takich jak ACCA, które uznawane są na całym świecie. Oznacza to, że osoby z innych kultur, nawet z tak wydawałoby się odległych państw, posiadają kompetencje zbieżne z europejskimi i mogą skutecznie pracować w innych krajach.

Demografia, czyli konkurencyjność

Kolejnym aspektem wpływającym na pracowników z innych kręgów kulturowych jest demografia. Starzejące się społeczeństwo i brak talentów w Polsce sprawiają, że firmy muszą szukać pracowników poza granicami. Według raportu Pracodawcy RP z polskiego rynku pracy do 2050 roku będzie średnio co roku ubywać nawet 250 tys. osób w wieku produkcyjnym. To duży cios dla polskiej gospodarki a szczególnie branży finansowej, która konkuruje z globalnymi firmami.

Z tego powodu proces przyjmowania pracowników z innych kręgów kulturowych jest nieunikniony, jeśli chcemy pozostać konkurencyjni. Z powodu podobnych kompetencji pracowników finansowych z innych krajów, ten problem może potencjalnie być mniej odczuwalny właśnie w branży finansowej.

Firmy mogą również korzystać  z międzynarodowej współpracy w obszarze finansów w ramach certyfikacji ACCA i podobnych inicjatyw. Osoby z innych regionów świata mogą stanowić cenny zasób dla sektora finansowego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia w obszarze finansów może pomóc rozwijać ten obszar w naszym regionie.

Różnorodność kluczem do sukcesu

Z powodów globalizacji i zwiększonej konkurencji międzynarodowej wprowadzanie na rynek pracy obcokrajowców to realne zjawisko. Firmy coraz częściej działają na globalnym rynku, w tym rynku pracy. Konkurencja wymusza poszukiwanie najlepszych talentów nie tylko w kraju, ale także za granicą. Pracownicy z różnych kręgów kulturowych przynoszą ze sobą różnorodne doświadczenia i perspektywy.

Firmy powinny otworzyć się na innowacyjne możliwości związane z większą otwartością. Od dawna branża finansowa promuje współpracę międzynarodową i modele angażowania pracowników w tej dziedzinie będą wartościowe zarówno dla firm jak i dla pracowników. Wprowadzenie pracowników z innych kręgów kulturowych do branży finansowej może przynieść wiele korzyści. Otwartość na różnorodność może być kluczem do sukcesu w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym.

Izabela Walczewska-Schneyder, członkini ACCA, Współzałożycielka Grupy Oryx

Obejrzyj też wywiad z Joanną Wiewiórą, BGK, o znaczeniu różnorodności dla efektywności zespołów pracowniczych.

[1] https://www.ft.com/content/4f881a21-a3c2-46ed-a038-fbf4a797e823

[2] https://www.rp.pl/rynek-pracy/art39788961-polska-stala-sie-atrakcyjna-do-pracy-i-nauki

[3] https://stories.accaglobal.com/GTT-2024/index.html