Kongres Zdrowie Polaków w Centrum Nauki Kopernik

Warszawa, 18.11.2019. Przewodnicz¹cy rady programowej kongresu prof. dr hab. n med. Henryk Skar¿yñski (C) i minister zdrowia £ukasz Szumowski (P) podczas oficjalnego otwarcia dwudniowego Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" w Centrum Nauki Kopernik, 18 bm. Kongres organizowany jest przez Fundacjê „Po Pierwsze Zdrowie”. (soa) PAP/Pawe³ Supernak

Za nami I Kongres Zdrowie Polaków – podczas jego trwania poruszonych zostało wiele tematów związanych z ochroną zdrowia. Od strategii wspierania zdrowia Polaków, poprzez postępy i osiągnięcia w leczeniu chorób cywilizacyjnych, do badania dobrostanu społeczeństwa. Wydarzenie organizowała Fundacja Po Pierwsze Zdrowie i Światowe Centrum Słuchu. Wszystkie dyskusje odbywały się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Swoją obecnością na Kongresie zaszczycili m.in. ministrowie zdrowia pełniący swoje funkcje po roku 1989, w tym Minister Szumowski, liczni prezydenci miast, grono czołowych ekspertów Polskiej Akademii Nauk (PAN), pionierzy w tworzeniu rozwiązań naukowych i klinicznych na skalę międzynarodową, a także specjaliści do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia. Jak podkreślają organizatorzy Kongresu, to wydarzenie zostało zorganizowane ponad podziałami politycznymi, gdyż zdrowie to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.

– Idea zorganizowania I Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych PAN. To niezwykle ważna, a jednocześnie odważna inicjatywa – mówi prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, światowej sławy laryngolog.

Zdrowie jest naszym najwyższym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy włączyć: ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów. (…) Nie jesteśmy ani pierwsi, ani jedyni, inicjując naszą apolityczną dyskusję o zdrowiu. W tych obradach nie może zabraknąć żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i społecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktywnych propozycji działań dla instytucji państwowych, samorządowych, naukowych i klinicznych, organizacji pozarządowych i pacjentów – podsumował prof. Skarżyński.

Wśród poruszanych tematów były m.in.: wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków, strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków, rozwój nowych terapii w wybranych dziedzinach medycyny czy zdrowie Polaków z perspektywy młodego pokolenia pracowników naukowych i klinicznych.

Polski system ochrony zdrowia był też omawiany i oceniany przez byłych Ministrów Zdrowia pod przewodnictwem obecnego Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego.

– Rozmawianie o zdrowiu jest kluczowe. Dyskutując w gronie ekspertów, wśród organizacji pacjentów, warto koncentrować się na poprawie całego systemu ochrony zdrowia, a także pokazać co udało się już na tym polu zrobić. Ilość środków przeznaczona na zdrowie Polaków jest coraz większa, nie zwalnia nas to jednak z działań bardziej racjonalnych, np. z działań koordynacji opieki nad pacjentem – nie tylko finanse są tutaj kluczowe, ważne jest modelowanie opieki, które przekłada się na śmiertelność pacjentów. – powiedział Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski.

Podczas Kongresu oceniana też była również rola dziennikarza w kształtowaniu postaw prozdrowotnych z udziałem dziennikarzy zajmujących się obszarem zdrowia.

Kongres Zdrowie Polaków odbył się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia. Sponsorem Głównym był Orlen.