Kongres Turystyki Społecznej

Kongres Turystyki Społecznej rozpocznie się 13 października w Jeleniej Górze (Dolny Śląsk) i potrwa dwa dni. Jest wydarzeniem, które odbędzie się w formule stacjonarnej, bezpłatnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki i przedsiębiorców, o ograniczonej do 200 uczestników liczbie miejsc.

Rejestracji uczestnictwa dokonać można poprzez internetowy system rejestracyjny, który dostępny jest na stronie wydarzenia www.kongresturystykispolecznej.pl.

Celem kongresu jest publiczna dyskusja m.in. nad pojęciem turystyki społecznej, w tym turystyki grup defaworyzowanych – do jakiej ciągle jeszcze należą osoby z niepełnosprawnościami, diagnozą potencjału Polski dla jej rozwoju, najnowszymi wynikami badań na jej temat, a także dobrymi praktykami, modelami i rozwiązaniami funkcjonującymi w innych krajach Europy będących potwierdzeniem jej rentowności oraz pozytywnego oddziaływania na regiony. Kongres podejmie próbę integracji instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i społeczności działających na rzecz tej turystyki z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej, stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia podmiotów turystyki społecznej.

Nie zabraknie także tematyki dotyczącej turystyki grup defaworyzowanych, czyli m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, wątków poświęconych cyfryzacji, bezpieczeństwie, etyce i szarej strefie.

Cztery główne bloki tematyczne, wokół których odbędzie się 16 sesji tematycznych podzielonych na wystąpienia referatowe, prezentacje oraz panele dyskusyjne dotyczą następujących zagadnień:

1. Turystyka dla wszystkich. Narzędzia, infrastruktura, aspekty prawne, problemy
2. Turystyka społeczna jako bodziec rozwoju gmin, regionów i wewnętrznej przemiany człowieka
3. Współczesne wyzwania wobec turystyki grup defaworyzowanych
4. Turystyka społeczna w świecie cyfrowym.

Więcej: https://www.waszaturystyka.pl/kongres-turystyki-spolecznej-juz-za-14-dni/