Koncern udziela pomocy placówkom medyczno-sanitarnym w Polsce

Czołowy producent wyrobów kosmetycznych w ramach lokalnych działań wsparł właśnie finansowo trzy polskie placówki medyczne: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Ta lokalna pomoc Nivea Polska to część międzynarodowego programu wsparcia powołanego przez koncern Beiersdorf w ramach działań „Care Beyond Skin”. Program ma wyrażać zaangażowanie wykraczające poza jego podstawową działalność – jaką jest dbanie o skórę – w celu maksymalizacji jego wkładu w społeczeństwo i planetę.

Nivea Polska związana jest z Poznaniem, gdzie znajduje się siedziba firmy. Właśnie dlatego postanowiono wesprzeć dwa lokalne szpitale i stację pogotowania ratunkowego. Ponadto, dotychczas Nivea Polska i Beiersdorf Manufacturing Poznań (BMP)wsparły pracowników medycznych, zapewniając im 25 tys. podstawowych produktów pielęgnacyjnych. Realizowane i planowane są kolejne dostawy. I w tym przypadku postanowiono działać lokalnie, zatem wsparcie otrzymały głównie instytucje zlokalizowane w Poznaniu i województwie wielkopolskim, ale także – między innymi – Krajowa Izba Diagnostyki Laboratoryjnej czy Szpital MSWiA w Warszawie.

Oprócz wsparcia finansowego i darowizn produktów pielęgnacyjnych fabryka BMP przeorganizowała swoje linie produkcyjne i uruchomiła produkcję dezynfektantów, z ich wyłącznym przeznaczeniem na darowizny. Produkcja jest w toku.

W marcu Beiersdorf powołał międzynarodowy program wsparcia o wartości 50 mln euro na pomoc w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, szczególnie w epicentrach choroby, a także w regionach o osłabionym publicznym systemie opieki zdrowotnej. Koncern współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, a także z lokalnymi władzami, aby zapewnić wsparcie potrzebującym.

Wśród wdrożonych oraz planowanych działań znajdują się m.in.:

  • przekazanie na szczeblu międzynarodowym 1 mln l środków dezynfekcyjnych;
  • koncern uruchomił produkcję dezynfektantów w swoich zakładach produkcyjnych na pięciu kontynentach;
  • przekazanie co najmniej 5 mln produktów Nivea do pielęgnacji dłoni i skóry personelowi medycznemu na całym świecie;
  • bezpośrednie wsparcie finansowe dla globalnych i lokalnych organizacji pozarządowych;
  • zobowiązanie do podwojenia osobistych darowizn pracowników w celu wsparcia lokalnych społeczności.

Źródło: Beiersdorf/Nivea Polska