Koncern Leonardo stawia na zrównoważony rozwój, ochronę klimatu i równość płci

Zarząd włoskiego potentata zbrojeniowego Leonardo zatwierdził 9 marca projekt swego pierwszego Raportu Zintegrowanego. Koncern informuje, że w Raporcie zostanie podkreślona m.in. waga szanowania zasad zrównoważonego rozwoju, walki z śladem węglowym i dbałości o równość płci.

– Dzięki Raportowi Zintegrowanemu zamierzamy umocnić ścieżkę zrównoważonego rozwoju obraną przez Leonardo – podkreśla Alessandra Genco, CFO w Leonardo: – Przyszłe inwestycje Spółki będą się skupiać na technologiach transformacji środowiskowej i cyfrowej, rozwoju kapitału ludzkiego oraz kluczowych umiejętności. Raport Zintegrowany będzie stanowił podstawę obrazującą strategie rozwoju Spółki  oraz osiągnięte wyniki. To wyznaczy drogę do wspólnego wypracowania innowacyjnych rozwiązań z naszymi partnerami w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych, oraz poprzez to, jak odpowiedzialnie działamy w krajach, w których jesteśmy obecni, i poprzez to jak wykorzystujemy nasz cenny kapitał, i to nie tylko finansowy. I wreszcie, taka integracja stanowi strategiczny wybór w długofalowym wspieraniu naszej konkurencyjności.

Leonardo przygotowuje swój pierwszy Raport Zintegrowany w celu zaprezentowania w pojedynczym dokumencie pełnego, mierzalnego oraz transparentnego obrazu wartości generowanej przez Spółkę. Ponadto Raport potwierdzi znaczenie zrównoważonego rozwoju w strategii Spółki. Jest to nowe podejście do sporządzania raportów finansowych, polegające na zintegrowaniu wyników ekonomiczno-finansowych z osiągniętymi celami oraz przyszłymi celami aspektów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego (ESG). Zrównoważony rozwój stanowi podstawę strategii Spółki określonej w planie „Be Tomorrow – Leonardo 2030”.

Raport Zintegrowany ma pokazać ogromne uznanie jakie koncern Leonardo uzyskał w obszarze ESG: ponowne potwierdzenie jego pozycji lidera w sektorze lotniczym, kosmicznym i obronnym indeksów Dow Jones Sustainability Indices, umieszczenie firmy w ścisłej czołówce oceny organizacji CDP (dawniej: Projekt Ujawnienia Śladu Węglowego – Carbon Disclosure Project) oraz indeksu równości płci Bloomberg Gender Equality Index 2021.

Leonardo został uznany za wiodąca firmę grupy UN Global Compact, jedyną spośród dziesiątki największych firm w sektorze lotniczym, kosmicznym i obronnym, i jest zaangażowany w prace Dyrektora Finansowego Zespołu Zadaniowego Global Compact, wnosząc wkład w stworzenie nowego zrównoważonego modelu finansowego. Ponadto koncern Leonardo osiągnął najwyższy poziom indeksu spółek branży obronnej (Defence Companies Index) w przeciwdziałaniu korupcji oraz transparentności korporacyjnej (DCI), opracowanego przez Transparency International, dzięki przyjęciu surowszej polityki antykorupcyjnej oraz znacznej poprawie poziomu transparentności.

Światowe Forum Ekonomiczne określa ramy raportowania, które koncern Leonardo postanowił przyjąć przy tworzeniu projektu Raportu Zintegrowanego jako „Kapitalizm Interesariuszy”, który opiera się o cztery filary: Zasady Ładu Korporacyjnego, Ludzi, Planety i Dobrobytu. W tym raporcie, koncern Leonardo wykorzysta skonsolidowane standardy, które zagwarantują to, że informacje i mierniki będą istotne, porównywalne i transparentne, a także konkretne wskaźniki, które pomogą w zrozumieniu specyfiki oraz wpływu wywieranego przez taką firmę jak Leonardo.

Wśród wykorzystanych standardów znalazła się Globalna Inicjatywa w zakresie Raportowania (Global Reporting Initiative – GRI), najpowszechniej używana na świecie w raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju, mierniki branży lotniczej, kosmicznej i obronnej określone przez Radę ds. Standardów w Zakresie Raportowania na temat Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Accounting Standard Board – SASB), model kapitałowy promowany przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Council) oraz rekomendacje Zespołu Zadaniowego ds. Raportów Finansowych związanych z Klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures  -TCFD).

Zintegrowane podejście do raportowania finansowego odzwierciedla coraz powszechniejszą potrzebę – na poziomie narodowym i międzynarodowym – nowego modelu biznesowego opartego o taki paradygmat zarządzania biznesowego, który jest zdolny do generowania wspólnej wartości dzięki dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Opracował: Bogusław Mazur