„KOMPANIA WOLONTARIUSZY” zrealizuje 13 projektów pomocowych

Kompania Piwowarska przeznaczy ponad 100 tys. złotych na realizację 13 projektów w trzech różnych kategoriach. Inicjatywy, wybrane w ramach programu „Kompania Wolontariuszy”, obejmą działania na rzecz społeczności lokalnych m.in. w Poznaniu, Tychach i Białymstoku. Większość projektów wystartowała w marcu i kwietniu, a realizowane będą przez najbliższe kilka miesięcy.  

 

 

– Wolontariusze dzielą się swoim czasem, umiejętnościami i wiedzą, a Kompania Piwowarska umożliwia takie działania oraz wspiera je finansowo i organizacyjnie – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. – Pracownicy KP mogą zgłaszać projekty wolontariackie dwa razy do roku. W tej edycji z 34 inicjatyw wybraliśmy 13, które zostaną sfinansowane. Kolejna odsłona programu rusza w maju – dodaje.

Wybrane projekty należą do trzech różnych kategorii. Pierwsza to Remonty/Doposażenie, druga – Projekty dla Kobiet, trzecia – Projekty EKO. Część z nich zgłosili sami pracownicy Kompanii Piwowarskiej, inne odpowiadają na potrzeby zasygnalizowane przez organizacje zewnętrzne. Obszar działań jest szeroki, bowiem rozciąga się od pomocy osobom wykluczonym czy społecznościom lokalnym po ekologię i rewitalizację. Projekty zakładają nie tylko dofinansowanie ze strony firmy, ale także realne zaangażowanie się Kompanii Wolontariuszy w rozmaite prace. Pracownicy KP będą m.in. remontować lokale i organizować imprezy, a także przyczynią się do powstania książki kucharskiej dla osób niepełnosprawnych.

W kategorii Remonty/Doposażenie znalazły się projekty:

 • Zadanie Bojowe, czyli modernizacja pracowni Gospodarstwa Domowego na rzecz ośrodka należącego do Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych (Szczecin). W ramach wsparcia przewidziano pomoc wolontariuszy KP w demontażu starych mebli i parapetów, zakupach, montażu nowych mebli, a także wspólne przygotowanie oraz zjedzenie posiłku wraz z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które uczą się życia w tym ośrodku;
 • Pomóc, żeby móc pomagać, czyli zbiórka pieniędzy na rzecz zadaszenia świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łomów (woj. wielkopolskie). Dodatkowo zaplanowano udział wolontariuszy KP w zorganizowaniu festynu, w czasie którego odbędzie się zbiórka funduszy na cele OSP Łomów. Podczas festynu odbędzie się pokaz pierwszej pomocy, pojawi się tam również wyposażone w alkomaty stoisko Sprawdź promile;
 • Uruchomienie taniego hostelu dla potrzebujących prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w budynku po byłym szpitalu chorób zakaźnych w Poznaniu. Będzie to miejsce służące osobom usamodzielniającym się po trudnych doświadczeniach życiowych oraz integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Projekt przewiduje dalsze zbiórki środków na zakup wyposażenia hostelu, promocję projektu w kraju i za granicą, udział wolontariuszy w pracach wykończeniowych oraz porządkowo-dekoracyjnych;
 • Stworzenie sali do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w ośrodku „Fastryga” w Lędzinach (woj. śląskie). Dofinansowanie przeznaczone zostanie na remont i adaptację sali, w której prowadzone będą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder), czyli tzw. alkoholowymi zaburzeniami płodu. Wolontariusze pomogą w rozładunku materiałów oraz wielu pracach remontowo-wykończeniowych;
 • Kulinarne integracje Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  i Aktywności Lokalnej „DLA CIEBIE” w Pobiedziskach
  (woj. wielkopolskie). Projekt zakłada doposażenie pracowni gastronomicznej powstałego w grudniu 2015 Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dwadzieściorga niepełnosprawnych uczestników warsztatów oraz seniorów z sąsiedztwa przy czynnym udziale wolontariuszy;
 • Rękodzielnicze spotkania biblioteczne „Razem Tworzymy, Razem Odmieniamy” w Bibliotece Publicznej  Miasta i Gminy Pobiedziska (woj. wielkopolskie). Celem projektu jest integracja lokalnego środowiska wsi Biskupice i Pomarzanowice oraz mieszkańców gminy Pobiedziska wokół tematu rękodzieła. Do zadań wolontariuszy należy m.in. pomoc w zakupie materiałów i sprzętu do przeprowadzenia warsztatów, przeprowadzenie akcji zbiórki książek dla biblioteki oraz organizacja kiermaszu;
 • Aktywność fizyczna  lekiem na stres dnia codziennego – aktywizacja mieszkańców gminy Chlewiska (woj. mazowieckie). Inicjatywa ma zachęcić mieszkańców gminy Chlewiska do aktywnego spędzania czasu wolnego. KP sfinansuje zakup nowego sprzętu do hali sportowej, natomiast wolontariusze zajmą się organizacją festynu, podczas którego będą zbierane fundusze na dalsze doinwestowanie klubu;
 • Projekt OdNOWA na rzecz Stowarzyszenia „My dla Innych” (woj. podlaskie). Celem projektu jest odnowienie pomieszczenia, które jest w użytkowaniu Stowarzyszenia, co pozwoli na utworzenie przestrzeni do działań twórczych zarówno dla podopiecznych Stowarzyszenia (dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną), jak i społeczności lokalnej (głównie mieszkańców os. Wysoki Stoczek). Zadaniem wolontariuszy są m.in. prace remontowe, promocja działań stowarzyszeniowych czy wsparcie w organizacji warsztatów art-recyclingowych,

Kategoria Projekty dla Kobiet obejmuje poniższe projekty:

 • „Oddech dla mam” ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z Poznania, zwanego Żurawinką. Projektem objętych zostało 20 matek dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, które ze względu na głęboką niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki. Dzięki dofinansowaniu mamy mają okazję spotkać się m.in. z psychologiem, wizażystką, dietetykiem czy fizjoterapeutą, a w tym czasie ich dzieciom zapewniona jest profesjonalna opieka. Dodatkowo wolontariusze KP przeprowadzą dla uczestniczek lekcje jogi i spinningu.
 • Niezależność finansowa kobiety bezrobotnej dla Fundacji Dress For Success (woj. wielkopolskie), czyli organizacja serii warsztatów, których beneficjentkami są kobiety mające problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Kompania Piwowarska zapewniła dofinansowanie projektu, pomoc administracyjną i lekcję wizażu dla podopiecznych fundacji.
 • Akademia Biznesu Ubrana w Tyskie Szpilki (woj. śląskie). Projekt ma na celu aktywizację kobiet z Tychów i okolic oraz wsparcie ich rozwoju zawodowego. KP zaoferowała paniom wsparcie w postaci dofinansowania oraz zaangażowania wolontariuszy doświadczonych w realizacji projektów CSR.

W kategorii Projekty EKO znalazły się poniższe inicjatywy:

 • Problem z głowy! Inicjatywa wewnętrzna Lech Browary Wielkopolski, której przedmiotem jest system odbioru odpadów problemowych, czyli zbiórka tzw. elektrośmieci oraz odpadów chemicznych pochodzących z gospodarstw domowych pracowników. Zachętą do zaangażowania się w program ma być loteria z nagrodami. Dodatkowo w ramach programu przewidziano nawiązanie współpracy ze spółkami zajmującymi się zbiórką odpadów, a także dyżury w punkcie odbioru w poznańskim browarze;
 • Kampania „Czysty Łazarz” w Poznaniu. Przypadająca na początku czerwca, podczas corocznych obchodów Dni Łazarza akcja ma być skierowana do wszystkich mieszkańców tej dzielnicy. Jej celem jest promocja postawy dbania o wspólną przestrzeń publiczną i zachowania czystości środowiska lokalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poznańskiego Łazarza. Kompania Wolontariuszy pomoże przeprowadzić warsztaty optymalizacji i promocji używania opakowań zwrotnych oraz recyklingu, weźmie udział w kampanii informacyjnej podczas Dni Łazarza oraz przygotuje materiały promocyjne i edukacyjne.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie powyższych projektów to ponad 107,95 tys. zł. Kolejna odsłona akcji, a tym samym możliwość zgłaszania propozycji inicjatyw, ruszy w maju.