Komisja Rolnictwa wspiera KUPS

Krajowa Unia Producentów Soków wraz z prezesem Julianem Pawlakiem od kilku miesięcy apeluje do Ministerstwa Finansów o rozważenie konsekwencji podwyżki VAT na soki. W ostatnim czasie wątpliwości co do zasadności takiej podwyżki przedstawiło Ministerstwo Rolnictwa, organizacje rolnicze czynią to od dawna. Eksperci rynkowi alarmują, że ujednolicenie stawek uruchomi lawinę złych konsekwencji dla polskich rolników, przedsiębiorców oraz konsumentów. W wyniku znaczących podwyżek spadnie popyt na niektóre owoce, co podwyższy w konsekwencji ich cenę rynkową, a soki zostaną wyparte przez napoje gazowane i takie w których zawartość owoców jest nikła lub żadna.

 

“Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, negatywnie ocenia propozycje podniesienia podatku VAT na napoje owocowe oraz obniżenie podatku VAT na importowane owoce cytrusowe. Zmiany te bowiem mogą mieć niekorzystny wpływ na sektor polskiego rolnictwa.”- czytamy w najnowszym komunikacie Komisji.

Chipsy i cytrusy, czy soki z polskich owoców
Komisja ma wątpliwości, czy ujednolicenie stawek i zmiana zasad ich ustalania, promująca odejście od kwalifikacji statystycznej na rzecz kwalifikacji celnej, nie będzie korzystna przede wszystkim dla dużych firm i międzynarodowych korporacji, natomiast mali producenci i przetwórcy, którzy płacą podatki w Polsce mogą odnotować straty. Propozycja zrównania stawek VAT na wszystkie owoce oznacza obniżkę stawek dla owoców cytrusowych, na chipsy, pieczywo cukiernicze oraz ciastka.

Międzynarodowe korporacje, czy rodzimi producenci i przetwórcy
Kolejną negatywną konsekwencją ujednolicenia stawek VAT na którą zwraca uwagę Komisja jest wzmocnienie pozycji rynkowe dużych międzynarodowych firm i korporacji na niekorzyść polskich producentów i przetwórców którzy płacą podatki w Polsce.

Komisja ma wątpliwości, czy ujednolicenie stawek i zmiana zasad ich ustalania, promująca odejście od kwalifikacji statystycznej na rzecz kwalifikacji celnej, nie będzie korzystna przede wszystkim dla dużych firm i międzynarodowych korporacji, natomiast mali producenci i przetwórcy, którzy płacą podatki w Polsce mogą odnotować straty.

“Propozycja zrównania stawek VAT na wszystkie owoce oznacza obniżkę stawek dla owoców cytrusowych, na chipsy, pieczywo cukiernicze oraz ciastka.” – czytamy w komunikacie.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Źródło: https://opinie.kurier365.pl/opinie/podatki/vat-na-soki-komisja-rolnictwa-wspiera-kups.html