Komisja Europejska intensyfikuje prace nad Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych

Kodeks ma wypracować ścieżkę dla zbiorowej roli podmiotów, czyli np. przetwórców żywności, w łańcuchu żywnościowym w przejściu na bardziej zrównoważony system żywnościowy Unii Europejskiej.

Kodeks ma ułatwiać konsumentom wybór zdrowej i zrównoważonej diety. Kodeks jest jednym z pierwszych elementów unijnej strategii „Od pola do stołu” i integralną częścią jej planu działania.

„Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak bardzo wszyscy jesteśmy podatni na zagrożenia i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą. Centralne miejsce w ramach Zielonego Ładu zajmują strategia na rzecz różnorodności biologicznej i strategia „od pola do stołu”, które kładą nacisk na nową i lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi a różnorodnością biologiczną, aby chronić zdrowie i dobrobyt obywateli, a równocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność UE. Strategie te stanowią kluczową część wielkiej transformacji, którą właśnie rozpoczynamy” – tłumaczył Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

Kodeks ma być gotowy do podpisania przez interesariuszy w czerwcu 2021 r., do tego czasu Komisja zamierza regularnie organizować spotkania z wieloma zainteresowanymi jego kształtem stronami. Kodeks powinien obejmować wszystkie główne aspekty zrównoważonego rozwoju systemów żywnościowych, czyli zarówno środowiskowe, jak ekonomiczne i społeczne.

Komisja Europejska uruchomiła też już stronę internetową dotyczącą Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych. Sprawozdania ze spotkań są zamieszczane na stronie Komisji.

Bogusław Mazur