Kolejny Łódzki Dzień CSR

Łódzka Fundacja CSR Impact, która od kilku lat zajmuje się promowaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Łodzi i regionie, organizuje IV Łódzki Dzień CSR. Tym razem wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentuje najnowszą edycję raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w której wyróżnione zostały dwie łódzkie firmy. Ich przedstawiciele opowiedzą o swoich społecznie odpowiedzialnych działaniach. Spotkanie odbędzie się 14 maja, w godz. 16.00-18.00, w Łodzi, w kawiarni Hort Café.

 

Łódzkie Dni CSR to inicjatywa, której celem jest promocja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Komisja Europejska definiuje społeczną odpowiedzialność jako odpowiedzialność za wpływy i decyzje podejmowane przez organizacje, które mogą oddziaływać na społeczeństwo i środowisko. Takie rozumienie odpowiedzialności społecznej sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw podchodzi aktywnie do zarządzania kwestiami społecznymi i środowiskowymi w ramach swojej działalności biznesowej. Ich dobre praktyki rokrocznie zbiera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a te najciekawsze publikuje w swoim raporcie.

Dlatego IV Łódzki Dzień CSR poświęcony zostanie przedstawieniu dobrych praktyk, jakie inicjowane są przez przedsiębiorstwa z Łodzi i regionu. W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel FOB, który opowie o najnowszej, 13. edycji raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Swoje społecznie odpowiedzialne działania przedstawią natomiast przedstawiciele dwóch łódzkich firm, które znalazły się w tegorocznym raporcie – IKEA Łódź oraz Infosys BPO Poland.

“Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do lepszego poznania idei CSR oraz wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów, jak też podjęcia współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności” – powiedziała Agata Rudnicka, Prezeska Fundacji CSR Impact.

Spotkanie odbędzie się 14.05.2015 (czwartek), w godzinach 16.00-18.00, w kawiarni HortCafe (ul Piotrkowska 106). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy: biuro@csri.org.pl do 12.05. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.