Kolejna edycja Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Środowiska

Zgodnie z opublikowanym przez firmę Honeywell we współpracy z Grupą Futurum wskaźnikiem Environmental Sustainability Index za III kw. br. znaczna większość globalnych firm planuje zwiększyć inwestycje wspierające cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, pomimo niepewności gospodarczej.

Czwarta edycja kwartalnego indeksu wskazuje, że inwestycje w zrównoważony rozwój rosną i będą rosły, częściowo dzięki otoczeniu politycznemu i regulacyjnemu:

  • 86% z 751 ankietowanych globalnych firm wskazało, że planuje zwiększyć swoje budżety na zrównoważony rozwój
  • 7 na 10 ankietowanych firm stwierdziło, że otoczenie polityczne i regulacyjne miało pozytywny wpływ na ich inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • 74% respondentów stwierdziło, że jest optymistycznie nastawionych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w odniesieniu do celów energetycznych na 2030 r. – duża liczba, ale o 3 punkty procentowe niższa niż w ujęciu za poprzedni kwartał
  • Zwiększenie budżetu dotyczy czterech kategorii zrównoważonego rozwoju: ewolucja i efektywność energetyczna, redukcja emisji, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz obieg zamknięty/recykling
  • Poprawa transformacji i efektywności energetycznej to najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju we wszystkich regionach geograficznych, a 87% respondentów wymienia je jako priorytet
  • Około 25% i 20% organizacji odpowiednio w Ameryce Łacińskiej i Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) planuje zwiększyć swoje inwestycje w transformację i efektywność energetyczną o co najmniej 50% w nadchodzących 12 miesiącach – przekraczając budżet zobowiązań podjętych w Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Dla firm produkcyjnych i energetycznych zrównoważony rozwój stał się najwyższym priorytetem, a około 8 na 10 organizacji w obu sektorach wymienia cele zrównoważonego rozwoju jako najważniejszą inicjatywę na nadchodzące sześć miesięcy. Firmy te wskazują, że zrównoważony rozwój znacznie wyprzedza ich inne priorytety korporacyjne, w tym wyniki finansowe, wzrost rynku i rozwój siły roboczej.

„Najnowsze dane płynące z Environmental Sustainability Index potwierdzają, że duże globalne firmy nadal dotrzymują kroku i inwestują w technologię i personel, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska” — mówi Evan van Hook, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Honeywell. „Zrównoważony rozwój jest najważniejszy dla przywództwa i aktywizuje personel najwyższego szczebla, aby zwiększyć zaangażowanie i adekwatność do objętych celów. W Honeywell jesteśmy na dobrej drodze do wywiązania się z naszego zobowiązania do osiągnięcia celów na rok 2035 i pomagamy naszym klientom zrobić to samo dzięki naszym gotowym rozwiązaniom”.

Najnowsza edycja ankiety wykazała również, że raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju jest na dobrym poziomie, a 93% ankietowanych firm ma wdrożony proces raportowania. 82% organizacji jest optymistycznie nastawionych, że ich metody raportowania spełnią wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mogą pojawić się w przyszłym roku. Zarządzanie procesem raportowania jest jednak nieco trudniejsze, ponieważ tylko 38% twierdzi, że ma scentralizowaną osobę, która śledzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Czwarta publikacja Environmental Sustainability Index firmy Honeywell zapewnia nowy wgląd w to, w jaki sposób organizacje zgłaszają i śledzą swoje wcześniej ustalone zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju” — mówi Daniel Newman, główny analityk i założyciel The Futurum Group. „W tym kwartale obserwujemy wzrost inwestycji i przejrzystości działań, a także zrównoważone podejście do technologii i procesu, jeśli chodzi o osiąganie celów. Wchodząc w rok 2024, nie możemy się doczekać udostępnienia danych na temat naszego porównania rok do roku”.

Więcej: Honeywell Sustainability Index