Koleje Mazowieckie współpracują z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej

Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym. Dzięki temu studenci będą mogli m.in. odbywać praktyczne zajęcia w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru KM. Już niebawem spółka będzie współpracować z całą uczelnią.

Dzięki podpisaniu porozumienia studenci Wydziału Transportu będą mogli odbywać dwutygodniowe praktyki dyplomowe i specjalistyczne w Kolejach Mazowieckich. Każdego roku będą organizowane spotkania prezentujące działalność KM, zarówno w biurach, jak i bezpośrednio na terenach sekcji eksploatacyjnych. Ponadto Koleje Mazowieckie będą udostępniać posiadaną literaturę fachową, w tym m.in.: dokumentację specjalistyczną, opracowania i wyniki prac własnych dla studentów i doktorantów Wydziału Transportu, piszących prace naukowe. W oparciu o zaplecze szkoleniowe KM będą przeprowadzane specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów, a najlepsi z nich, wybrani w porozumieniu z Wydziałem Transportu PW, będą mogli ubiegać się o udział w programie stypendialnym wdrożonym przez spółkę.

– Koleje Mazowieckie posiadają już ośrodek szkoleniowy wpisany na listę Urzędu Transportu Kolejowego. Cieszymy się, że z naszej wiedzy i doświadczenia będą teraz mogli korzystać studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Praktyczna wiedza i umiejętności są niezwykle ważne dla młodych ludzi, którzy za chwilę będą wkraczali na rynek pracy – mówi Artur Radwan, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

– Wydział Transportu prowadzi badania naukowe ściśle związane z transportem. Badania te obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych oraz sterowanie procesami ruchu w transporcie. Liczymy, że wypracowane porozumienie będzie początkiem współpracy w zakresie kształcenia studentów na potrzeby przedsiębiorstw kolejowych jak również zapoczątkuje szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych wdrażanych
do transportu kolejowego – mówi prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska podejmie działania organizacyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na studiach I i II stopnia, na specjalnościach umożliwiających pracę na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru kolejowego oraz prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program dydaktyczny studiów będzie doskonalony w porozumieniu z przedstawicielami spółki KM. Ponadto uczelnia otworzy studia podyplomowe, na których swoją wiedzą fachową będą dzielili się pracownicy KM.

Spółka oraz uczelnia będą wymieniać informacje na konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom transportu kolejowego.  Ponadto będą ściśle współpracować w ramach wspólnej realizacji projektów w zakresie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.