Kolej na szkolenia

W Kolejach Mazowieckich jesteśmy przekonani o tym, że inwestowanie w pracowników jest dowodem na odpowiedzialność i poważne podejście do kwestii rozwoju.

Dlatego już od 10 lat realizujemy działania zmierzające do systematycznego doskonalenia naszej kadry. Dotyczą one także osób, które w przyszłości być może będą naszymi pracownikami. Mówię o patronacie, jakim Koleje Mazowieckie objęły klasę o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkółim. Stanisława Wysockiego w Warszawie (d. „Kolejówka”).

Uczniowie tej klasy, co roku odbywają praktyki zawodowe na terenie naszych Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru. W przyszłości część z nich będzie pracować dla nas. Zanim jednak samodzielnie staną za sterami pojazdu, muszą odbyć kilkumiesięczne szkolenie. To długi proces i wymaga sporych nakładów finansowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolej boryka się obecnie z problemem luki pokoleniowej, jeśli chodzi o zawód maszynisty. Dlatego jesteśmy przekonani, że środki, które inwestujemy w szkolenia, są bardzo rozsądnie wydanymi pieniędzmi. Dodatkowo w ubiegłym roku uruchomiliśmy system stypendialny dla uczniów szkół technicznych o profilu kolejowym.

Naszą ostatnią ważną inwestycją był zakup symulatora jazdy pociągiem. Jest to pierwszy tego typu symulator w Polsce. Dzięki niemu zarówno uczestnicy kursów na maszynistę, jak i pracownicy już wykonujący ten zawód mogą doskonalić swoje umiejętności.

Marcin Karlikowski
Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych „Kolei Mazowieckich – KM”, laureata II edycji konkursu w kategorii Transport Kolejowy