Klucz do zrównoważonego rozwoju – zatrzymać sprzęt IT w obiegu

Wydłużenie życia sprzętu IT, czyli dłuższe utrzymywanie go w obiegu (tzn. w użytkowaniu) oraz późniejszy recykling są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju – to konkluzja najnowszego raportu TCO Development, globalnej organizacji, która stoi za TCO Certified – wiodącym świadectwem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT.

Jedną z najważniejszych rzeczy, o której dowiedzieliśmy się podczas tworzenia raportu jest to, że gospodarka obiegu zamkniętego to już teraźniejszość. Do rozmów zaprosiliśmy ekspertów Lenovo, HP, Dell, Inrego, Circular Computing, niemieckiego Instytutu Öko oraz przedstawicieli miast, które z sukcesem ją wdrażają w branży IT (Malmö, Aalborg czy Ministerstwo Holandii). Jedyne, co musimy teraz zrobić, to pójść za ich przykładem. Nie liczy się zatem, który z 33 kroków – zaproponowanych przez naszych ekspertów –wykonasz, ważne, że zrobisz ten pierwszy – mówi Clare Hobby, Global Purchaser Engagement Director w TCO Development.

Raport „Skutki i spostrzeżenia: obieg zamknięty sprzętu IT w praktyce”, (tłum. Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice) określa, w jaki sposób przezwyciężyć największe wyzwania, stojące na drodze do zrównoważonego rozwoju w sektorze IT.

Do tej pory żyliśmy w gospodarce liniowej, która opiera się na przekonaniu, że zasoby planety są niewyczerpywalne – wytwarzamy z nich produkty, które następnie, często po stosunkowo krótkim czasie, wyrzucamy. Taki liniowy model zużycia powoduje znaczną emisję dwutlenku węgla. Rocznie na wysypiskach śmieci ląduje 50 milionów ton e-odpadów. Zaledwie 20% z nich jest odpowiedzialnie przetwarzana.

Jak temu zaradzić?

Na pomoc przychodzi gospodarka o obiegu zamkniętym oraz recykling – w miarę możności bez wytwarzania nowych odpadów, czyli przedłużenie żywotności sprzętu IT oraz ponowne wykorzystanie użytych do jego produkcji surowców i materiałów. Celem jest zmniejszenie ilości e-śmieci oraz negatywnego wpływu na środowisko. Według raportu emisja gazów cieplarnianych, przypadająca na jeden notebook może być zredukowana o 29%, gdy wydłużymy jego użytkowanie z czterech do sześciu lat.

Najważniejsza jest zmiana podejścia społeczeństwa do sprzętu z tzw. drugiej ręki. Często można coś naprawić, zamiast wymieniać na nowe. Tym sposobem można przedłużyć żywotność sprzętu IT o kolejne 2-3 lata – mówi Hobby.

W raporcie podaje się przykład duńskiej gminy Aalborg, która jest pionierem gospodarki IT o obiegu zamkniętym.

Zaskoczyła mnie ilość CO2, którą możemy zaoszczędzić, wykorzystując produkty IT dłużej. Używanie laptopów przez kolejne trzy lata pozwoli zaoszczędzić emisję równoważną ogrzewaniu i zasilaniu wszystkich budynków komunalnych przez cały rok – mówi Birgitte Krebs Schleemann, manager ds. zrównoważonego rozwoju w gminie Aalborg.

Wdrożenie obiegu zamkniętego jest paradygmatem, który będzie wymagał zarówno małych, jak i dużych zmian. W raporcie TCO Development eksperci z branży IT dzielą się 33 konkretnymi wskazówkami, jak to zrobić.

Chcemy wyjść poza teorię – nasz raport to praktyczna pomoc dla tych, którzy są gotowi i chcą zrobić kolejny krok – mówi Clare Hobby.

Poniżej przykładowe porady, które znalazły się w raporcie:

  • Używaj swojego sprzętu IT dłużej – to najbardziej znacząca rzecz, jaką możesz zrobić, aby ochronić zasoby naturalne oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.
  • Przedłuż żywotność swojej baterii przez utrzymywanie urządzenia na poziomie 20-80% naładowania.
  • Sukcesywnie wdrażaj obieg zamknięty np. przez programy odbioru wcześniej zakupionego od ciebie sprzętu.
  • Myśl o obiegu sprzętu, gdy robisz zakupy IT, sprawdzaj certyfikaty, pytaj producenta o programy odbioru, itp.
  • Zamiast wyrzucać, odsprzedaj i daj drugie życie swojemu sprzętowi IT.
  • Uświadamiaj i edukuj swoje otoczenie, że wdrażanie tego podejścia wymaga świadomości i odpowiedzialności zbiorowej. Nikt nie zdziała cudów w pojedynkę. Kluczowa jest zarówno współpraca wewnętrzna, jak i zewnętrzna.

Raport dostępny jest pod linkiem: https://tcocertified.com/impacts-and-insights/