Kilkanaście akcji charytatywnych i „dobroMOCni TV”

Fundacja Orlen zakończyła wielkie święto pomagania. Pierwszy w historii Tydzień Wolontariatu w Grupie Orlen odbył się pod hasłem „dobroMOCni – w pomocy jest moc”. Celem akcji była promocja  wolontariatu oraz zachęcenie pracowników do jeszcze większego  zaangażowania w projekty prospołeczne. W ramach Tygodnia Wolontariatu, fundacja przeprowadziła kilkanaście akcji charytatywnych oraz stworzyła specjalny program on-line „dobroMOCni TV”, w którym zaprezentowała najciekawsze projekty z ostatnich dwóch lat.

Studio „dobroMOCni TV” przez trzy dni trwania programu stało się przestrzenią inspirujących spotkań z osobami, które podzieliły się swoim doświadczeniem związanym z wolontariatem. Przeprowadzono ponad siedem godzin rozmów z wolontariuszami Grupy Orlen i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Program obejrzało na żywo blisko dwa tysiące pracowników. Prowadzącym rozmowy był Tomasz Wolny, dziennikarz i prezenter TVP2, który prywatnie angażuje się w wiele akcji charytatywnych.

– Rozmowy z pomysłodawcami realizowanych akcji, przedstawicielami zaprzyjaźnionych fundacji, organizacji, placówek i ośrodków pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby otoczenia, a także bliżej zapoznać z ideą wolontariatu Orlen. Wierzymy, że dzięki temu zainspirowaliśmy pracowników do zgłaszania kolejnych projektów i dalszej pomocy potrzebującym – mówi Marta Soluch, prezes Fundacji Orlen.

Wszystkie odcinki programu dobroMOCni TV dostępne są na kanale YouTube PKN ORLEN.  Pierwszy z nich „dobroMOCni dla Edukacji” poświęcony jest wsparciu osób  w nauce, sporcie i rozwoju. W drugim „dobroMOCni dla Świata” można dowiedzieć się o tym, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety. Natomiast trzeci odcinek „dobroMOCni dla Człowieka” poświęcony jest osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podczas Tygodnia Wolontariatu pracownicy zaangażowali się także w liczne akcje charytatywne: oczyścili koryto rzeki Skrwy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, przeprowadzili prace porządkowe wokół budynku przedszkola w Łącku oraz opiekowali się zwierzętami w jednym z największych schronisk w Korabiewicach. W trakcie Tygodnia Wolontariatu przed Zakładem Produkcyjnym w Płocku stanął także mobilny punkt poboru krwi.

– Wolontariat ma niezwykłą moc integracji, która procentuje w codziennej pracy na rzecz firmy. Buduje zaufanie, wpływa na wartości, ale przede wszystkim przyczynia się do tworzenia  kapitału społecznego. Do akcji wolontariackich często zgłaszają się osoby z różnych działów, które nie współpracowały wcześniej ze sobą – mówi Soluch. – Za nami  tyle wartościowych akcji wolontariatu realizowanych przez  naszych pracowników, a nasze skrzynki mailowe już pękają w szwach od kolejnych pomysłów – dodaje.

Szesnastoletnia tradycja wolontariatu pracowniczego w Grupie Orlen pokazuje, że z roku na rok zainteresowanie działalnością prospołeczną rośnie. W ramach programu wolontariatu każdy pracownik koncernu może zgłosić pomysł  i otrzymać grant w wysokości 3000 zł na przeprowadzenie własnego projektu. Na realizację tych działań przysługuje mu jeden dzień wolnego w ciągu roku. W 2019 r. ponad ośmiuset pracowników Grupy Orlen zaangażowało się w realizację kilkudziesięciu akcji charytatywnych. Fundacja Orlen na inicjatywy z tym związane przeznaczyła prawie 300 tys. zł.

Źródło: PKN Orlen