KGHM zakończył konsultacje społeczne

Trwają zaawansowane prace przygotowawcze do rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową. KGHM blisko współpracuje w tej sprawie z gminami, na których terenie położony jest zbiornik. W piątek, 18 lipca, podpisał porozumienie z mieszkańcami pięciu miejscowości, które najbliżej będą sąsiadować z przyszłą Kwaterą Południową.
kghm_konsultacje“Żelazny Most” to największy w Europie obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, powstałych po wzbogacaniu rudy miedzi. KGHM rocznie wydobywa ok. 30 mln ton rudy miedzi, ponad 29 mln ton to odpady, które są deponowane w OUOW „Żelazny Most”. Początkowo zakładano, że zbiornik będzie czynny do roku 2015 – 2016, kiedy, według ówczesnych szacunków, miała zakończyć się eksploatacja złoża w kopalniach KGHM. Dzisiaj KGHM wdraża nowe technologie, która umożliwiają zejście z wydobyciem na głębokość poniżej 1200 m. Ich zastosowanie zapewni KGHM możliwość prowadzenia eksploatacji przez kolej-ne 20-30 lat. Dzięki temu KGHM nadal będzie wspierać rozwój sąsiadujących z nim gmin i lokalnych społeczności.

Przedłużenie życia kopalń wymaga rozbudowy OUOW „Żelazny Most”. Przeprowadzono bardzo dokładne analizy i konsultacje z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych, który od początku działalności OUOW „Żelazny Most” czuwa nad jego bezpieczeństwem. Na ich podstawie przygotowano koncepcję rozbudowy obiektu o Kwaterę Południową o powierzchni ok. 609 ha. Teren rozbudowy obejmie część północnego stoku Wzgórz Dalkowskich. W gra-nicach planowanej rozbudowy znajdują się tereny należące do Lasów Państwowych – 540 ha, do KGHM Polska Miedź S.A. – 67 ha i do gminy Polkowice – 1,3 ha.

– Dzięki temu zwiększamy powierzchnie składowania odpadów oraz ograniczamy podnoszenie zapór o kolejne kilkadziesiąt metrów. To jest wariant rozbudowy zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa obiektu, a co za tym idzie sąsiadujących z nimi miejscowości – informuje Wiesław Świerczyński, dyrektor ds. technicznych w Zakładzie Hydrotechnicznym.

Zgodnie z realizowaną przez KGHM polityką dobrego sąsiedztwa, przyjęto, że planowana rozbudowa może zostać zrealizowana jedynie przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami. Dla takiej współpracy niezwykle istotny jest dialog społeczny i rzetelna wy-miana informacji pomiędzy kluczowymi partnerami tego przedsięwzięcia. Jesienią 2013 roku przedstawiciele KGHM wspólnie z burmistrzem Polkowic i mieszkańcami, rozpoczęli rozmowy o wyzwaniach związanych z rozbudową obiektu oraz o potrzebach społecznych, które w perspektywie kilkunastu lat będą szczególnie ważne dla mieszkańców i gminy w kontekście działalności Kwatery Południowej. Przez kilka miesięcy odbywały się sesje konsultacyjne w pięciu miejscowościach, które najbliżej sąsiadować będą z przyszłą Kwaterą Południową: Tarnówek, Żelazny Most, Dąbrowa, Pieszkowice i Komorniki. Fakt podpisania porozumienia ma dużą wagę dla jego głównych sygnatariuszy.

– Po raz pierwszy we współpracy naszej firmy z lokalnym samorządem i społecznościami zdecydowaliśmy się na tak innowacyjny i pogłębiony proces dialogu społecznego. Głęboko wierzę, że wiedza, jaką zyskaliśmy wszyscy, jako partnerzy dialogu, o swoich potrzebach, wzajemnym oddziaływaniu oraz możliwościach i ograniczeniach, działania będzie dobrym fundamentem do naszej sprawnej współpracy na kolejne lata. Jestem przekonany, że wypracowane postanowienia w ramach porozumienia przełożą się realnie na poprawę jakości życia mieszkańców – zapewnia Herbert Wirth, prezes KGHM.

Podobnie podpisane porozumienie komentuje Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic: – To jest pierwsze tego rodzaju wspólne przedsięwzięcie, które wymagało nie tylko odpowiedzialności, lecz również wyobraźni. Mam wrażenie, że udało się nam pogodzić wartości społeczne z celami korporacyjnymi. Projekt zakończył się powodzeniem, ale o 100 procentowym sukcesie będziemy mogli powiedzieć, gdy wszystkie mechanizmy i uzgodnienia będą w praktyce przestrzegane, a nawet częściowo doskonalone, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O równy udział wszystkich stron w procesie dialogu społecznego oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i ram możliwości współpracy dbali niezależni moderatorzy z firmy Goodbrand & Company Polska.  – Prace w ramach dialogu społecznego zaprojektowaliśmy i staraliśmy się prowadzić w taki sposób, aby każda ze stron miała możliwość gruntownie zrozumieć swoje potrzeby, oczekiwania, ale także ograniczenia w działaniach. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy, jak dzięki partnerskiemu dialogowi osiągnięto porozumienie, które wymagało ogromnego zaangażowania każdej ze stron – komentuje Paweł Niziński, prezes Goodbrand & Company Polska.

Porozumienie obowiązywać będzie przez dwa lata z możliwością przedłużenia. Strony będą spotykać się dwa razy do roku w celu potwierdzania realizacji wzajemnych zobowiązań. Zakłada ono m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci oraz opieki zdrowotnej i badań mieszkańców, tym tzw.” białych sobót”, pomoc KGHM w rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich a także współpracę w podnoszeniu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców.