Kärcher opublikował raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Publikacja zawiera kluczowe dane liczbowe za rok 2021 oraz uszczegółowione cele w tym obszarze. W  2021 roku Kärcher zdołał zmniejszyć swoją bezwzględną emisję CO2 związaną z produkcją o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Kluczowe było tu przejście na zieloną energię w wielu naszych zakładach. Do 2030 roku Kärcher planuje dalszą redukcję o 42%. Do 2025 roku firma zwróci również uwagę na swoje emisje związane, tak z pozyskaniem surowców, jak i dystrybucją produktów (eng. upstream i downstream).

“Zmiany klimatyczne można powstrzymać tylko wtedy, gdy  biznes również podejmie zdecydowane działania. Konsekwentnie realizujemy cele naszej strategii zrównoważonego rozwoju 2025 i bierzemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo” – powiedział Hartmut Jenner, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu.

Ambitne cele dotyczą zarówno emisji związanych z produkcją, jak i emisji powstających w wyniku zakupu energii. Poprzez ich redukcję Kärcher dostosowuje się do inicjatywy “Science Based Targets” (SBTi). Projekt ten to wspólna inicjatywa “Carbon Disclosure Project”, “Global Compact” ONZ oraz “World Wide Fund for Nature”. Inicjatywa wspiera firmy w określaniu ich celów energetycznych bazując na wynikach badań naukowych. Kärcher zmniejszy emisję dwutlenku węgla swoich zakładów produkcyjnych przede wszystkim poprzez inwestowanie w energię odnawialną.

Zrównoważony rozwój jest jednak dla koncernu pojęciem szerszym, wykraczającym poza  same zakłady produkcyjne. W ramach uczestnictwa w SBTi, firma zwraca uwagę na swoją działalność w zakresie upstream i downstream, czyli na emisje związane z pozyskaniem surowców jak i dystrybucją. Do 2025 planuje między innymi: ustanowienie proaktywnego systemu zarządzania dostawcami, w którym wszyscy dostawcy są oceniani pod kątem zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie emisji w logistyce i nadanie priorytetu dostawcom regionalnym.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kärcher składa się z trzech głównych inicjatyw: “Zero Emission” która skupia się na redukcji CO2. “Reduce, Reuse, Recycle” ma na celu zmniejszenie liczby odpadów i zapewnienie efektywnego wykorzystania surowców. Do 2025 roku Kärcher zwiększy udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we własnych produktach do 50% i zoptymalizuje wszystkie opakowania produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa “Social Hero” skupia się na aspektach społecznych – takich jak projekty konserwatorskie, czyszczenie zabytków, udzielanie szybkiej pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, czy długoterminowe wsparcie, jak w przypadku  SOS Wiosek Dziecięcych.

Więcej: www.kaercher.com/csr