Kampania „Zbadaj się, nie odkładaj!”

Fundacja Avalon zainicjowała kampanię „Zbadaj się, nie odkładaj!” Jej celem jest zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do dbania o zdrowie intymne i psychiczne, korzystania z regularnych badań profilaktycznych w tym zakresie, a także przeciwdziałanie wykluczeniu w dostępie do usług medycznych.

Według badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”, osoby z niepełnosprawnościami mają utrudniony dostęp do opieki medycznej ze względu na brak dostępności i nieprzygotowanie personelu do przyjmowania pacjentów z niepełnosprawnościami.  W odpowiedzi na ten problem powstała Mapa Dostępności Fundacji Avalon – ogólnopolska wyszukiwarka dostępnych placówek medycznych, którą teraz prezentujemy w nowej odsłonie.

Kampania „Zbadaj się, nie odkładaj!” porusza kwestie:

  • Dostosowanej opiecki  ginekologicznej i okołoporodowej
  • Dostępności usług medycznych dla osób G/głuchych
  • Potrzeb neuroróżnorodnych pacjentów
  • Potrzebach  dostosowanej opieki psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło: Fundacja Avalon