Kakao teraz oraz dla przyszłych pokoleń

1 października przypada Światowy Dzień Kakao – głównego składnika uwielbianej na całym świecie czekolady. Dla Mars Wrigley to kluczowy surowiec, bez którego nie byłoby cenionych przez konsumentów od dziesięcioleci produktów takich marek jak m.in.: Snickers®, M&Ms®, czy Twix®. Dlatego właśnie firma w sposób szczególny dba o zrównoważone pozyskiwanie kakao, inwestując w realizację swojej strategii „Kakao dla pokoleń” ponad 1 miliard USD.

 

W 2017 roku Mars ogłosił swoją globalną strategię zrównoważonego rozwoju, którą nazwał „Planem Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” („Sustainability in a Generation Plan”). Firma zobowiązała się do działań, które mają przeciwdziałać niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego i poprawiać warunki życia społeczności w całym łańcuchu wartości. Wiele miejsca w planie poświęcono kwestii odpowiedzialnego i zrównoważonego pozyskiwania surowców, w tym kakao.

Działania w tym obszarze zostały we wrześniu 2018 r. zebrane w kompleksową strategię „Kakao dla pokoleń”, skupioną wyłącznie na kwestiach łańcucha dostaw kakao. Firma zapowiedziała, że ciągu 10 lat przeznaczy na jej realizację 1 miliard USD.

Strategia „Kakao dla pokoleń” skupia się na działaniach, które można realizować już teraz („Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś”) oraz na inwestycjach dotyczących przyszłości („Zrównoważone pozyskiwanie kakao w przyszłości”). Dzięki realizacji planu firma chce przyczyniać się do wzrostu przychodów rolników, zwiększając wydajność gospodarstw rolnych produkujących kakao, a także chronić dzieci oraz wzmacniać pozycję kobiet zaangażowanych w uprawę kakaowca. Założenia strategii Mars Wrigley opierają się na istniejących wymaganiach certyfikacyjnych Fairtrade i Rainforest Alliance. Firma prowadzi ponadto badania naukowe nad kakao we własnych ośrodkach badawczych w Indonezji, Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

Wsparcie rolników

Mars Wrigley popiera działania organizacji certyfikujących, które zrzeszają rolników indywidualnych w grupy i spółdzielnie, oferują szkolenia oraz wdrażają systemy zarządzania. Ponadto zobowiązuje się do współpracy z nimi w zakresie doskonalenia audytów, identyfikowania pochodzenia surowca, a także odpowiedzialnej weryfikacji wypłat dla rolników, tak aby otrzymywali większy udział w zysku.

We współpracy z Grameen Foundation i Rainforest Alliance Mars rozwija narzędzie decyzyjne dla rolników. Aplikacja „FarmGrow” łączy zagadnienia z obszaru agronomii
i ekonomii, aby pomóc rolnikom w dłuższej perspektywie w przekształcaniu ich gospodarstw. Od 2018 roku nasi dostawcy dotarli do 1500 rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany (z których pochodzi 65% światowych upraw kakao) i Indonezji.

Ochrona dzieci

Kluczowym celem dla zrównoważonej uprawy kakao jest również ochrona najmłodszych. Mars Wrigley jest przeciwny angażowaniu dzieci w prace na roli i aktywnie współpracuje z rządami, dostawcami i społecznościami rolniczymi, aby monitorować to zjawisko i mu zapobiegać. Mars Wrigley wspiera też rozwój edukacji wśród społeczności uprawiających kakao, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do nauki. W ramach programu V4C Mars wybudował szkoły, a także stołówki i domy dla nauczycieli, wykonał też odwierty dające dostęp do wody pitnej.

Źródło: Mars Wrigley