Juliusz Bolek: Ślepa cyfryzacja w szkołach. Jaki ma wpływ na dzieci?

Coraz więcej autorytetów naukowych ostrzega przed bezrefleksyjnym wprowadzaniem nowoczesnych technologii do polskich szkół. Zalecają oni, że tego typu inicjatywy powinny być poprzedzone wnikliwymi badaniami, pozwalającymi sprawdzić potencjalny wpływ elektronicznych rozwiązań na psychoemocjonalny i intelektualny rozwój dzieci – możemy przeczytać  na stronach polskatimes.pl, w felietonie Juliusza Bolka, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Chciałoby się, aby planowana przez MEN cyfryzacja szkół stała się pozytywną zmianą w polskiej edukacji. Jednak należy mieć na uwadze, że opinie ekspertów co do efektywności cyfrowych narzędzi w edukacji i ich wpływu na dzieci są podzielone. Tym bardziej więc fundamentalny dla przyszłości szkoły proces powinien zostać dobrze przygotowany i przebadany w celu wypracowania skutecznych metod korzystania z nowoczesnych narzędzi – z korzyścią, a nie szkodą dla rozwoju dzieci. Dzieci są naszą przyszłością. Jeśli cyfryzacja zaszkodzi ich rozwojowi, będzie to mieć negatywny wpływ nie tylko dla nich, ale również dla nas. To są dwa kluczowe powody, dla których nie wolno działać ani doktrynalnie, ani bezmyślnie i na ślepo – podsumowuje Autor.

Więcej: www.polskatimes.pl