Jeszcze do 30 czerwca można zgłaszać innowacyjne pomysły w obszarze zatrudnienia

FOB_logo

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiły przedłużenie terminu naboru do TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych. Pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia można zgłaszać do 30 czerwca, włącznie. Organizatorzy poszukują rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich jak praca kobiet, sytuacja osób 50+ czy społeczne konsekwencje automatyzacji i robotyzacji pracy.

 

Trwa nabór innowacyjnych pomysłów, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z kwestiami zatrudnienia. Dofinansowania mogą zdobyć działania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:

  • starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. sytuacja pracowników powyżej 50 r.ż.,
  • zwiększające się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych);
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
  • automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Zgłoszenie rozwiązań w obszarze rynku pracy: https://transferhub.pl/aktualny-nabor/

Źródło: FOB