Jesień w Providencie pod znakiem CSR

Provident Polska, lider rynku pożyczkowego w Polsce, organizuje w listopadzie dla swoich pracowników Miesiąc CSR. Celem inicjatywy jest wzmacnianie świadomości pracowników i Doradców Klienta na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacje są coraz bardziej świadome wpływu swojej działalności na otoczenie, w którym funkcjonują. Podejmują wiele działań związanych już nie tylko z pracownikami i relacjami z klientem, lecz również ze społeczeństwem.  Kładą nacisk na promocję odpowiedzialnych standardów prowadzenia biznesu. O kondycji firmy nie świadczą już tylko jej wyniki finansowe, ale także to, jakie wartości wspiera. Provident, konsekwentnie realizując strategię CSR, stawia zarówno na edukację otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Jednym z podjętych działań jest miesiąc CSR – kampania skierowana do wszystkich pracowników i Doradców Klienta w firmie. Celem inicjatywy jest promowanie standardów rynkowych, a także podnoszenie świadomości na temat znaczenia odpowiedzialności biznesu w Providencie.

W ramach Miesiąca CSR przewidziane zostały moduły edukacyjne z różnych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Każdy tydzień zostanie poświęcony innej tematyce. Pracownicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu relacji z klientami, czy współpracy z partnerami biznesowymi. Będzie można dowiedzieć się także o tym, jakie miejsce zajmuje odpowiedzialność w biznesie, jakie cechy posiada odpowiedzialny pracodawca i kiedy mówimy o odpowiedzialnym pożyczaniu. Nie zabraknie również takich tematów, jak edukacja finansowa czy dbałość o środowisko.

Nie ma sukcesu firmy bez społecznej odpowiedzialności, to dzięki niej budujemy zaufanie na linii pracownicy-firma-klient. Tak samo ważni dla Providenta są zaangażowani pracownicy, zadowoleni klienci, zrównoważone partnerstwo w biznesie i odpowiedzialna współpraca z dostawcami – mówi Gabriela Bar, Kierownik ds. CSR Provident Polska. Dzięki naszemu modelowi biznesowemu znamy i odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych. Będąc liderem branży pożyczkowej, naszym obowiązkiem jest promowanie dobrych standardów na rynku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji – podsumowuje.

Miesiąc CSR jest elementem strategii CSR Providenta, realizowanej przez cały rok. Działania firmy zostały zauważone i docenione przez zewnętrznych ekspertów. W 2015 roku Provident Polska otrzymał nagrodę Etyczna Firma przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu. Firma została wyróżniona za prowadzenie działań na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości wyróżniające się w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

W 2014 roku Provident zaprezentował pierwszy raport społeczny na rynku pożyczkowym, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2012-2013 oraz przedstawił strategię działań na kolejne lata. Ważnym elementem, który został uwzględniony podczas pracy nad raportem, były priorytety globalnej strategii Grupy International Personal Finance plc., do której należy Provident Polska – zrównoważony rozwój, etyka, odpowiedzialne pożyczanie, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz ograniczanie emisji CO2.