Janusz Janiszewski: Po pierwsze, bezpieczeństwo zdrowotne i socjalne pracowników

Bezpieczeństwo pracowników oznacza bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i dbałość o zrównoważony rozwój – mówi Janusz Janiszewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odpowiadając na pytania RaportCSR.pl. Jednak działania PAŻP w zakresie ESG są rozleglejsze.

Swoją wypowiedź, udzieloną po debacie panelowej liderów biznesu, prezes Janusz Janiszewski rozpoczął od zaznaczenia, że PAŻP realizuje idee ESG, szczególnie w kwestii środowiska naturalnego, już od 2009 roku. Natomiast w 2019 r. Agencja zaimplementowała tzw. przestrzeń lotów swobodnych. – To pozwoliło nam na redukcję wylatanych mil o 6,6 mln, oraz redukcję emisji CO2 o ponad 80 tys. ton – wyliczył.

Jednak największy nacisk prezes PAŻP położył na kwestie pracownicze, jako szczególnie istotne dla organizacji ze względu na jej charakter. Dlatego Agencja zarządza ogromnym pakietem socjalnym w wysokości 13 mln zł, który wykorzystywany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi poczucia bezpieczeństwa.

Także czas pandemii stworzył przed polityką pracowniczą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa już nie tylko socjalnego, ale i zdrowotnego. Na przykład PAŻP dysponuje niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w którym pracownicy mogą się m.in. szczepić.

Ważnym elementem pozostaje też polityka z zakresu różnorodności i włączania, równego dostępu do zawodu. – Zawsze powtarzam, że kontrolerem ruchu lotniczego jest się bez dzielenia na kobiety i mężczyzn. Chodzi o to, abyśmy zachowali balans – tłumaczy Janusz Janiszewski.

Czy planowana przez UE polityka klimatyczna, ujęta na przykład w Fit For 55, przyniesie nowe szanse rozwojowe, ale też zagrożenia? Prezes Janiszewski dostrzega obie strony medalu. Z jednej strony powstają szanse na inwestowanie w nowoczesne technologie i w cyfrowe niebo. Z drugiej, rodzi zagrożenia dodatkowych obciążeń fiskalnych, co go „martwi i niepokoi”. Jak podkreśla Janusz Janiszewski, nie jest on zwolennikiem nakładania nowych podatków, za które w ostatecznym rachunku zapłacą pasażerowie, tylko zwolennikiem prorozwojowych inwestycji, zgodnych z założeniami ESG.