Jak zwalczyć stereotypy dotyczące płci?

canva.com

Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na budowanie nierówności społecznych. Działania kampanii prowadzone są w krajach Unii Europejskiej od 23 listopada 2023 r.

„Stereotypy dotyczące płci są nadal powszechne w społeczeństwach europejskich. Nie są one tylko kwestią osobistej opinii, ale mają realny wpływ na kobiety i mężczyzn. Oczekiwania dotyczące tego, co dziewczyna powinna, a czego nie wypada jej studiować, jaką pracę jest zobowiązany podjąć mężczyzna. Stereotypy mogą szkodliwie działać na postrzeganie roli kobiet w życiu prywatnym i publicznym. Mają również negatywny wpływ na rynek pracy oraz całe społeczeństwo, prowadząc do utrzymujących się nierówności ekonomicznych między kobietami i mężczyznami” – skomentowała Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.

Stereotypy i równość płci w Polsce

Polska zajmuje 18. miejsce w UE pod względem wskaźnika równości płci (Gender Equality Index) z wynikiem 61,9 na 100 pkt, co stanowi 8,3 punktu poniżej średniej UE. Nierówności ze względu na płeć są szczególnie wyraźne w zarządach firm, a kobiety stanowią obecnie jedynie 26% członków zarządów największych spółek giełdowych w kraju. W porównaniu ze średnią w całej UE wynoszącą 33%.

Na rynku pracy różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn wyniosła 12,9 punktu procentowego w Polsce w 2022 r., czyli powyżej średniej UE wynoszącej 10,7 punktu procentowego. Tylko 28% posłów do Parlamentu Europejskiego to kobiety.

Wyniki badania Eurobarometr obrazują, że respondenci w Polsce nadal utrzymują wyższy poziom stereotypów związanych z płcią.

Jaka rola kobiety?

Aż 77% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że najważniejszą rolą kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, podczas gdy 65% uważało, że główną rolą mężczyzny jest zarabianie pieniędzy.

Takie stereotypy wpływają nie tylko na role w społeczeństwie, ale także na postrzeganie ekspresji emocjonalnej. Na przykład 23% polskich respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że mężczyzna może płakać. Dla porównania, 80% badanych uważa, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują decyzje na podstawie emocji.