Jak znaleźć równowagę między życiem a pracą?

Dyrektywa work-life balance ma dziś kluczowe znaczenie dla pracodawców. Jeśli firmy chcą skutecznie konkurować na rynku pracy, muszą zwrócić szczególną uwagę na to, co tak naprawdę kryje się pod nazwą work-life balance. Warto prześledzić to na przykładzie Hasco-Lek S.A., jednej z największych firm w branży farmaceutycznej w Polsce.

Wśród najważniejszych zagadnień zawartych w unijnej dyrektywie 2019/1158, nazwanej work-life balance, jest wsparcie rodzicielstwa oraz elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy. Według badań to właśnie te kwestie są najważniejsze dla pracowników.

W Hasco-Lek rozwiązania, które mają zapewnić pracownikom równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, są odpowiednio projektowane, szczególnie, że coraz więcej osób chce mieć prawo wyboru formy pracy. Zdaniem przedstawicieli firmy wprowadzenie np. elastycznego czasu pracy w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści dla wszystkich.

Walka o talenty

Na rynku pracy, na którym walka o talenty staje się coraz ostrzejsza – z korzyścią dla pracowników – ważna jest też polityka wynagrodzeń i benefitów. Kolejnym zagadnieniem, na które zwracają uwagę pracownicy, jest możliwość rozwoju w ramach firmy.

W dużych firmach, które mają wiele oddziałów czy spółek, pracownikom łatwiej o sukces. Przykładem jest Hasco-Lek, który prowadzi rekrutacje wewnętrzne w oparciu o tzw. matrycę kompetencji, co pozwala na rozwiązania pozwalające pracownikom mieć wiedzę na temat tego, co muszą zrobić, żeby awansować, np. jakie kryteria należy spełnić.

Hasco-Lek S.A. to jedna ze spółek Grupy Hasco, do której należą m.in. takie spółki jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. czy PCF Procefar Sp. z o.o. Jak przekonują przedstawiciele Grupy, jeżeli pracownikowi zależy na wyższych stanowiskach, może swój plan zrealizować wewnątrz kilku spółek do niej należących.

Kultura obowiązuje

Każdy pracownik musi dobrze czuć się w swoim miejscu pracy, dlatego potrzebna jest odpowiednia kultura organizacyjna. Na rynek wchodzą dziś nowe pokolenia, które mają różne potrzeby i wymagania, dlatego menadżerzy, którzy zarządzają kadrami, muszą rozwijać swoje kompetencje. Dużym wyzwaniem jest więc umiejętność zarządzania wielopokoleniowymi zespołami. To szczególnie ważne w firmach, które działają na rynku od wielu lat, tak jak np. Hasco-Lek S.A., która istnieje od blisko 40 lat.

Władze firmy wiedzą o tym, dlatego menadżerzy mają zapewniony dostęp do wiedzy, która pozwala im rozwijać swoje kompetencję w zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową.