Jak wygląda i na czym polega społeczna odpowiedzialność jednego z krajowych liderów w sektorze farmaceutycznym?

Pracownicy, dostawcy, klienci i interesariusze, ale też pacjenci oraz osoby, które potrzebują wsparcia, o nich wszystkich rozmawiamy z dr Tomaszem Hanem – Wiceprezesem Zarządu Hasco-Lek S.A., jednej z największych firm farmaceutycznych w kraju z całkowicie polskim kapitałem.

Hasco-Lek jest firmą rodzinną. Czy i jaki miało to wpływ na jej rozwój, zarówno ekspansję na zagranicznych rynkach jak i na relacje wewnętrzne?

Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy rodzinną firmę farmaceutyczną. Założył ją blisko 40 lat temu mój ojciec, dr Stanisław Han. Rodzinny charakter przedsiębiorstwa spowodował, że nauczyliśmy się  patrzeć na prowadzenie przedsiębiorstwa z szerszej perspektywy. Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami oznacza dla nas odpowiedzialność nie tylko za nich, ich rozwój, bezpieczeństwo i pracę, ale także, w jakimś zakresie, za ich rodziny. Dziś jesteśmy pewni, że to właśnie wartości rodzinne ukształtowały naszą organizację. Kierujemy się zasadami zaufania, współodpowiedzialności, szacunku i transparentności. To właśnie działanie według tych wartości, doprowadziło nas do produkcji wysokojakościowych produktów i osiągnięcia 5. miejsca na rynku wśród firm farmaceutycznych w Polsce. Umożliwiło też zaistnienie na rynkach zagranicznych.

Naszych pracowników otaczamy szczególną troską. Dbamy nie tylko o ich indywidualny rozwój, ale wspieramy także atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku oraz motywujemy do poszerzania swojej wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. To ma znaczący wpływ na relacje wewnętrzne. Chcemy, aby wszyscy czuli się zaopiekowani, dlatego duży nacisk kładziemy na jakość benefitów, wśród których najważniejszym jest oczywiście profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników, ale także korzystanie z różnorodnych opcji Kafeterii MyBenefit. Pracownicy mają dostęp do usług medycznych i grupowych ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach. Chętnie współfinansujemy udział pracowników w wydarzeniach sportowych, a w ramach wdrożonej oferty programu MultiSport ułatwiamy dostęp pracownikom do korzystania z różnych form aktywności i obiektów sportowych. Zamiłowanie do sportu zaowocowało utworzeniem nieformalnych, firmowych drużyn piłki nożnej oraz sekcji biegowej.

Angażujemy się w imprezy sportowe o charakterze charytatywnym m.in. pracownicy, którzy uczestniczą w biegach, poprzez swój udział wspierają organizacje dobroczynne.
Charakter rodzinny naszego przedsiębiorstwa ma również duży wpływ na elastyczność
w podejmowaniu decyzji. Jesteśmy zwolennikami skracania dystansu i prowadzenia wspólnego dialogu, pomiędzy pracownikami, a kadrą zarządzającą. W znacznym stopniu wpływa to na dynamiczne wdrażanie rozwiązań oraz przyspiesza proces podejmowania kluczowych decyzji w organizacji.

Z jakich jeszcze benefitów korzystają Państwa pracownicy?

Ludzie są naszym najcenniejszym kapitałem, dlatego dbamy o nich, wprowadzając w firmie ideę work-life-balance. Jednym z przykładów jest oczywiście możliwość pracy zdalnej.
Skupiamy się na zapewnieniu pracownikom jak najlepszych warunków do pogłębiania specjalistycznej wiedzy, w tym udziału w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach (dostosowanych do charakteru danego stanowiska i indywidualnych wymagań). Pracownicy mogą również korzystać z nauki języków obcych.

Zróżnicowany i szeroki wachlarz programów socjalnych, pomaga utrzymać równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Istotne są również relacje pracownicze, dlatego co roku zapraszamy całą kadrę na wydarzenie firmowe – wiosenny piknik. Po przerwie związanej z pandemią COVID-19, w tym roku mogliśmy powrócić do tej tradycji, w nowej formule pikniku rodzinnego. W wydarzeniu brali udział nasi pracownicy wraz z bliskimi osobami, a także z całymi rodzinami. Tegoroczna inicjatywa zgromadziła ponad 1100 uczestników.

Podczas X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, firma zdobyła nagrodę w kategorii Wolontariat. Na czym konkretnie polegały wolontariackie działania pracowników?

W 2020 r. zostaliśmy wyróżnieni za wdrożony program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego na mocy porozumienia nasi pracownicy mogli przeznaczyć jeden 8- godzinny dzień pracy na realizację działań charytatywnych przy współpracy i wsparciu Fundacji Hasco-Lek. Wolontariusze zrealizowali akcje pomocowe skierowane dla najmłodszych dzieci, organizując dla nich m.in aktywne spędzanie czasu wolnego (np. zorganizowana została wycieczka do zoo oraz gra terenowa i zabawy integracyjne), odbyła się również zbiórka publiczna. Wśród inicjatyw znalazły się także autorskie edukacyjne warsztaty farmaceutyczne, promujące zawód farmaceuty oraz rozwijające u dzieci zainteresowanie naukami biologicznymi. Projekty skierowane były również dla podopiecznych z niepełnosprawnościami, którzy przebywają w placówkach i zakładach leczniczo-opiekuńczych – odnowiony został np. plac zabaw. Do tej pory blisko 200 pracowników ze spółek Grupy Hasco stało się wolontariuszami, a idea wolontariatu objęła łącznie 1600 osób.

Nasi pracownicy co roku angażują się w pomoc dla podopiecznych z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach przekazując dla nich podarki m.in. zabawki interaktywne, sensoryczne oraz artykuły higieniczne. Obecnie w placówce przebywa około 50. dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności w tym również głębokim – wymagających stałej opieki. Dla niektórych z nich to często jedyny dom jaki mają.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności Grupy Hasco, było utworzenie inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA”. W początkowym okresie była to nasza odpowiedź na walkę z pandemią koronawirusa w Polsce, a od momentu wybuchu wojny w Ukrainie stała się również niesieniem pomocy humanitarnej dla mieszkańców terenów objętych konfliktem oraz jego ofiar.

W jaki sposób Hasco-Lek dba o stabilność zatrudnienia oraz o satysfakcję i zaangażowanie pracowników?

Hasco-Lek S.A. jest dziś jednym z liderów rynku farmaceutycznego. Zarząd i kadra managerska firmy, budują odpowiedzialną i różnorodną kulturę organizacji, doceniając wiedzę płynącą z doświadczenia pracowników i nie zamykając się na innowacyjne pomysły młodych pokoleń.

W Hasco-Lek stawiamy na długoterminową współpracę, zapewniając pracownikom możliwości rozwoju na każdym z etapów kariery. Od samego początku dbamy o satysfakcję, gwarantując kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku – wdrożenie w zadania i integrację z zespołem, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom HR stale monitorujemy progres w dalszym rozwoju w naszej organizacji. Aktualnie tylko w samym Hasco-Lek S.A. zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników. Natomiast we wszystkich spółkach tworzących Grupę Hasco pracuje powyżej 1500 osób. 60 proc. naszych pracowników to kobiety, również pracujące na stanowiskach managerskich. Możemy pochwalić się tym, że aż 23 proc. naszej kadry to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat.

W strukturach zespołów są także młode i ambitne osoby, które chcą „przekuć” zdobytą teorię w praktykę i rozwijać się zawodowo w naszej organizacji. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe nabywają już w trakcie studiów, podczas praktyk i staży, organizowanych przez firmę. Patrzymy w przyszłość, angażując się w program stypendialny, stwarzając tym samym możliwość startu kariery zawodowej dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Ponadto jesteśmy sponsorem specjalizacji farmacji przemysłowej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wielu naszych obecnych menedżerów i ekspertów, rozpoczęło pracę u nas właśnie od stażu lub praktyk.

Pracownicy firmy Hasco-Lek S.A. są jednocześnie ambasadorami, którzy każdego dnia udowadniają, że bycie liderem w branży wymaga pracy zespołowej, opartej na wspólnych, tożsamych wartościach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje otwarta kultura organizacyjna, w której stawiamy na szacunek, zaufanie i współpracę, a także odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

W naszej firmie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki, który określa standardy zachowań zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Wartości, którymi się kierujemy są najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy. Różnorodność jest dla nas wyjątkowym atutem, sprzyja kreatywności i innowacyjności oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na funkcji integracyjnej. Wszyscy pracownicy naszej organizacji są traktowani z szacunkiem i uprzejmością, przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej. Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych osób w Hasco-Lek. Stabilność w zatrudnieniu osiągamy przez wymienione działania. Równie istotne jest angażowanie pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych. Dzięki rozbudowanej strukturze, różnorodności spółek wchodzących w skład Grupy Hasco oraz dedykowanym programom szkoleniowym, zapewniamy rozwój kariery zawodowej na wielu płaszczyznach w całej organizacji.

Jak w Hasco-Lek wygląda komunikacja z pracownikami?

W Hasco-Lek wiemy jak istotna jest odpowiednia komunikacja, a informacja zwrotna od naszych pracowników ma dla nas ogromne znaczenie. Regularnie organizujemy spotkania np. przy wdrażaniu nowych rozwiązań, czy benefitów. Rozmawiamy z naszymi pracownikami, aby wsłuchać się w ich potrzeby i odpowiedzieć na wszelkie pytania, a w sprawach ważnych dla pracowników, pytamy o ich zdanie za pomocą np. ankiet tematycznych. W firmie funkcjonuje również system newsletterów wewnętrznych, za pomocą którego wszystkie działy w firmie komunikują ważne dla nich zagadnienia. Komunikację wewnętrzną wspiera nasz „Hascobook” – platforma dzięki której, pracownicy mogą monitorować rozwój swoich kompetencji, uczestniczyć w szkolenia, ale też korzystać z kanałów dyskusyjnych.

Pracownicy mają wpływ na wprowadzenie realnych zmian i usprawnień w organizacji m.in. poprzez udział w Akademii Pomysłów Go HASCO. To program, do którego może dołączyć osoba z każdego działu i podzielić się swoimi pomysłami na całkiem nowy produkt, zaproponować modyfikację lub rozwiązanie wpływające na jego odbiór przez konsumentów.

Jakie są fundamenty strategii działań społecznie odpowiedzialnych Hasco-Lek?

Fundamentem naszej działalności jest troska o zdrowie i zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów. Naszą misję – „Kompleksowo dbamy o zdrowie i komfort życia Polaków” realizujemy podejmując szereg zróżnicowanych działań. Od produkcji farmaceutyków, poprzez zaawansowane badania w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, aż po dystrybucję produktów oraz leczenie pacjentów we własnych placówkach medycznych, jak również działania z zakresu CSR.

Wspieranie rozmaitych inicjatyw sportowych, zarówno na poziomie lokalnym jak i szczeblu ogólnopolskim oraz podejmowanie działań propagujących aktywność fizyczną jest niejako „wpisane w DNA firmy”. W działania włączane są nie tylko spółki należące do Grupy HASCO, ale również ich pracownicy, którzy chętnie biorą udział w wydarzeniach sportowych, szczególnie tych o charakterze charytatywnym, jak m.in. tegoroczny Bieg Firmowy, którego byliśmy głównym sponsorem.

 

Zarząd firmy od wielu lat angażuje się w szereg akcji dobroczynnych. To w znacznym stopniu przyczyniło się do powołania Fundacji Hasco-Lek, która powstała w 2006 r. z inicjatywy pracowników i Zarządu. Na co dzień Fundacja Hasco-Lek realizuje projekty, które w szczególności niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Udziela finansowego i rzeczowego wsparcia dzieciom, młodzieży, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomaga również pokonywać bariery, włączając się w inicjatywy na rzecz integracji środowisk, wspiera ochronę zdrowia oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju edukacji i młodych talentów.

Nasz wieloletni mecenat wydarzeń sportowych oraz doświadczenia, pozwoliły na bliższe poznanie potrzeb szeroko rozumianego środowiska sportowego. Jednocześnie firma dostrzegła, że niewiele polskich przedsiębiorstw wspiera sportowców z niepełnosprawnościami. Natomiast ich niezwykła sportowa determinacja, hart ducha, zacięcie z jakim pokonują własne słabości, stały się cenną wskazówką i impulsem do wyznaczenia głównego kierunku jej działań – wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami. Fundacja współpracuje z Wrocławskim Klubem Sportowym Osób Niesłyszących „ŚWIT”, zrzeszającym osoby z wadami słuchu i niesłyszące. Wspiera sekcję siatkówki oraz koszykówki. Pomaga również władzom Klubu w organizacji Mistrzostw Polski. Wytyczony obszar działania przyczynia się do niwelowania napotkanych przez zawodników barier, pomaga sportowcom w realizacji ich pasji, spełnianiu marzeń oraz osiąganiu licznych sukcesów na arenach zawodów krajowych i międzynarodowych.

Ponadto Hasco-Lek od 2012 r., realizuje akcję marketingu społecznego pod hasłem „Pomagam? Naturalnie”. Dzięki niej 3 proc. dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps przekazywana jest na rzecz realizacji działań statutowych oraz projektów Fundacji Hasco-Lek. Inicjatywa jest przykładem zaangażowania każdego konsumenta kupującego nasze produkty w pomoc i wspieranie osób potrzebujących. Do chwili obecnej zebraliśmy łącznie ponad 1,2 mln zł. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych oraz wsparcie sportowców z niepełnosprawnościami.

Które z projektów Hasco-Lek na rzecz środowiska naturalnego można uznać za sztandarowe czy symboliczne?

Hasco-Lek szczególną uwagę poświęca środowisku. Od początku naszej działalności w obu zakładach produkcyjnych, we Wrocławiu i w Siechnicach, funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, potwierdzony certyfikatami na zgodność z Normą ISO 14001, a stosowane procesy w sposób przemyślany wykorzystują surowce, opakowania oraz pozostałe materiały. Stosujemy rozwiązania przyjazne środowisku, a nasze technologie produkcji i pakowania są w znacznym stopniu zautomatyzowane.

Naszym sztandarowym działaniem jest dbałość o zasoby naturalne. Inwestujemy w odnawialne źródła energii. Jednym z poczynionych kroków była inwestycja w zamieszczenie paneli fotowoltaicznych. Obecnie mamy 4 farmy fotowoltaiczne na budynkach produkcyjnych (po jednej dla każdego punktu poboru energii) oraz jedną farmę w magazynie PCF Procefar (spółka należąca do Grupy Hasco). Dodatkowo są dwie mikroinstalacje w Centrum Badawczo-Rozwojowym Novasome Sp. z o.o. Praktycznie całą energię zużywamy na potrzeby własne, chociaż wszystkie instalacje są typu „on-grid”- mogą również oddawać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.
Zapobiegamy zanieczyszczeniom oraz niwelujemy nasz wpływ na środowisko, poczynając od etapu planowania, zakupów, aż do recyklingu i unieszkodliwiania zużytych opakowań oraz wyrobów, poprzez m.in.: zrównoważone wykorzystanie zasobów, czy wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii.

Od 2021 r. prowadzimy współpracę z przedsiębiorstwem odbierającym od nas odpady żelatyny dla firmy produkującej karmę dla zwierząt gospodarskich. W trakcie okresu współpracy przekazaliśmy już ponad 210 ton tego typu odpadów.

Istotnym wydarzeniem było dołączenie do RafCycleTM firmy UPM Raflatac – programu recyklingu odpadów etykietowych, w ramach którego podkłady etykietowe są przetwarzane i wracają do obiegu. Dotychczas przekazaliśmy do recyklingu ponad 8 ton naszych odpadów etykietowych, które dostały nowe życie. Myślimy o rozszerzeniu tej współpracy, by w przyszłości 100% naszych podkładów etykietowych było odzyskiwanych

W Hasco-Lek od prawie 20 lat utrzymujemy również System Zarządzania Środowiskowego. Co roku dążymy do minimalizowania oddziaływania na środowisko m.in. poprzez zmniejszanie ilości odpadów, zużycia wody i prądu, a także ograniczenie transportu wykorzystującego paliwa kopalne. To także zaangażowanie oddolne pracowników i całych działów poprzez wprowadzanie dokumentacji elektronicznej i zmniejszenie bieżącego zużycia papieru. Cele postawione w polityce środowiskowej osiągamy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez znajomość i stały monitoring zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, normami środowiskowymi, posiadanymi decyzjami urzędów i umowami w zakresie ochrony środowiska, we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania.

Firma podjęła działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Które z nich zasługują na szczególną uwagę? I jak się wpisują w core business firm?

W ramach realizowanej od 2020 r. wewnętrznej inicjatywy –„Pomaganie mamy w DNA”, jednym z priorytetowych zadań było zabezpieczenie ukraińskich rodzin, przybywających do Polski w zapas niezbędnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz środków antyseptycznych. Firma udostępniła nowo wyremontowany obiekt hotelowy, zapewniając schronienie dla 100 osób, w tym samotnych matek z dziećmi, które nadal w nim przebywają.

Nasz pakiet pomocowy zawierał również opiekę lekarską, zorganizowaną przy współpracy ze szpitalem Vratislavia Medica. W pierwszym tygodniu pobytu osób w hotelu odbywały się konsultacje lekarskie. Potrzebujący otrzymali niezbędne leki oraz suplementy wspierające odporność, a chętni zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

We współpracy z Haston City Hotel zorganizowaliśmy charytatywny koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, w tym Jana Borysewicza oraz Janusza Panasewicza, a wieczór urozmaiciły dania przygotowane przez wybitnych szefów kuchni. Dochód z całości koncertu w wysokości ponad 100 tys. zł został przekazany na pomoc ukraińskim rodzinom.
Nasi pracownicy zaangażowali się w realizowane w zakładzie zbiórki rzeczowe, a wszystkie zebrane dary zostały przekazane do organizatorów oficjalnych akcji pomocowych, w tym wrocławskich stowarzyszeń. Pracownicy wsparli również organizację tłumaczenia ulotek oraz broszur przekazywanych lekarstw na język ukraiński i uczestniczyli w spotkaniach w ramach tłumaczeń językowych. Było bardzo dużo oddolnych koleżeńskich inicjatyw, gestów dobroci, których nie sposób wszystkich wymienić.

Również Fundacja Hasco-Lek przekazywała wsparcie w ramach darowizn rzeczowych i finansowych osobom indywidualnym oraz organizacjom, współpracując z pracownikami naszej hurtowni farmaceutycznej – PCF Procefar sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Hasco. Pomoc jaką wspólnie przekazaliśmy w ramach inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA” w postaci darowizn rzeczowych i finansowych oszacowaliśmy na blisko 2 mln zł.

Jaka jest Państwa opinia o tworzeniu raportów niefinansowych wedle dyrektywy CSRD? Część przedsiębiorców nie kryje, że jest to duże wyzwanie.

Rzeczywiście to spore wyzwanie dla większości firm w Polsce. Raportowanie będzie wymagało zebrania, analizy i weryfikacji dużej liczby danych oraz informacji, jednocześnie angażując w pracę wiele zasobów ludzkich z różnych obszarów organizacji.

Zrównoważony rozwój to konieczność oraz jednocześnie szansa na progres wielu organizacji w branży, w tym dla Hasco-Lek. Z pewnością wiedza związana z wpływem oddziaływania przedsiębiorstwa w obszarze środowiska, społeczności oraz ładu korporacyjnego pozwoli na skuteczniejsze zaplanowanie strategii i tym samym wizji firmy w najbliższej przyszłości. Nowe standardy wyznaczą również kluczowe trendy dla całej branży farmaceutycznej.

Ustandaryzowanie raportów niefinansowych w krajach członkowskich UE w znacznym stopniu zwiększy transparentność i podejście do realizacji dotychczasowych działań podejmowanych przez firmy, a jednocześnie zahamuje zjawisko greenwashingu. Raporty będą też odpowiedzią dla konsumentów, kontrahentów i dostawców, którzy coraz większą uwagę zwracają na aspekt środowiskowy w powstaniu produktu. Bo przecież nowoczesny i mądry biznes potrafi dostosować się do potrzeb swoich interesariuszy również w sposobie zarządzania.

Myślę, że taksonomia i nowa dyrektywa dotycząca raportowania informacji niefinansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSRD, doprowadzą do dużo większej przejrzystości i możliwości porównywalności spółek z branż.

Czynniki ESG są dziś głównym kryterium zrównoważonego rozwoju dla sektora farmacji. Nasza firma rozpoczęła działania przygotowujące do wprowadzenia wewnętrznych regulacji w ramach dyrektywy CSRD, która obowiązywać będzie większość firm już od 2025 r.

Dla Hasco-Lek S.A. z pewnością będzie to czas wymagający podejmowania decyzji biznesowych, w tym wdrażania nowych usprawnień oraz rozwiązań systemowych. Celem ESG jest też zachowanie pozycji w łańcuchu wartości dostaw, wiele firm będzie wymagać informacji o przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Kolejnym aspektem jest fakt, że inwestorzy, ubezpieczyciele i banki coraz częściej szukają informacji o pozafinansowych obszarach działalności przedsiębiorstw, a rzetelne przygotowanie ustandaryzowanych raportów, pozwoli na ocenę zgodności realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz tym samym łatwiejszy dostęp do uzyskania „zielonego finansowania”.

Jestem przekonany, że nowe wymogi wzmocnią również współpracę i synergię działań firm w branżach – również farmaceutycznej.