Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje kolejowe w Polsce?

logo Instytutu Staszica

Raport „Przełom czy zwrot? Jak wojna na Ukrainie wpłynie na inwestycje
kolejowe w Polsce. Perspektywy dla rynku, wyzwania dla państwa”
został przygotowany przez ekspertów Instytutu Staszica i ukończony 23 grudnia
2022 r.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że z linii wschód-zachód, realizowanej wokół Nowego Jedwabnego Szlaku, powinniśmy raczej przejść do koncepcji hubu zaopatrzeniowego dla krajów Trójmorza, łącząc środkowo-wschodnią Europę z naszymi portami morskimi. Dobre relacje z Unią Europejską trudno widzieć w kontekście współpracy Niemiec z Rosją, ale należy je podtrzymywać na polu rozwoju transportu pasażerskiego i rzeczywiście odtwarzać sieć kolejową w Polsce jako bardziej ekologiczną od transportu realizowanego przez samochody.

Na koniec trzeba jednak jeszcze raz zauważyć, że ta wielka szansa, przed którą stoi Polska, będzie mogła zostać wykorzystana tylko w przypadku udanej obrony ukraińskiej państwowości. Nie możemy jednak czekać na ostateczny rezultat działań wojennych na Ukrainie, tylko jak najszybciej się da realizować założenia rozwojowe, dopasowujące naszą infrastrukturę do nowej, powojennej sytuacji. W przypadku wygranej Rosji, odtworzenie
jej kontaktów gospodarczych z Niemcami i tak odbędzie się z pominięciem Polski, podobnie do przebiegu rur Nord Stream 1 i 2. Nasze porty morskie i dobra sieć kolejowa łącząca je z krajami południa Europy i przystosowana do przewozu i wielu typów ładunków będzie nam wówczas także bardzo potrzebna – podkreślają eksperci Instytutu Staszica.

Raport do pobrania: https://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2022/12/Raport-Instytutu-Staszica-Jak-wojna-na-Ukrainie-wp%C5%82ynie-na-inwestycje-kolejowe-w-Polsce.-Perspektywy-dla-rynku-wyzwania-dla-pa%C5%84stwa.pdf