Jak wdrażanie praktyk ESG przekłada się na wartość firmy? Wyniki analizy przeprowadzonej przez zespół Kearney

Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju bez wątpienia może przynieść duże korzyści zarówno firmom, jak i całemu społeczeństwu. Nadal istnieją jednak znaczące bariery w realizacji pełnego potencjału takich działań. Aby w całości wykorzystać wartość szeroko pojętego ESG i pokonać ograniczenia, konieczne będą zmiany systemowe – wskazują eksperci międzynarodowej firmy doradczej Kearney w Raporcie „Can adopting leading ESG practices enhance corporate value?”.

Jak pokazała Konferencja Klimatyczna w Sharm el-Sheikh (COP27) , obawy dotyczące zmian klimatycznych i postępującej degradacji środowiska naturalnego wciąż rosną. Nic więc dziwnego, że kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) są coraz częściej uwzględniane w strategiach rozwoju, a liczba firm włączających je do swoich modeli biznesowych stale rośnie.

Badania Kearney – dotyczące rynków kapitałowych w różnych sektorach – sugerują, że wdrożenie strategii ESG może napędzać długoterminowe wyniki firm poprzez zwiększenie nie tylko ich wyceny, ale także wielkości sprzedaży czy marży. Podmioty dążące do osiągnięcia celów ESG, dzięki swojemu pozytywnemu wizerunkowi stają się bardziej atrakcyjne dla kandydatów oraz dotychczasowych pracowników, co zdecydowanie optymalizuje procesy rekrutacyjne i zwiększa zaangażowanie zespołów. Organizacje, które nie podejmą działań w tym zakresie, narażone będą natomiast na potencjalne kary ze strony organów regulacyjnych oraz rosnące ryzyko utraty reputacji. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie pełnego potencjału wartości ESG nadal obarczone jest koniecznością pokonania istotnych barier.

Labirynt regulacji

Twórcy Raportu „Can adopting leading ESG practices enhance corporate value?” – poza wskazaniem niewątpliwych korzyści – badają także przeszkody, które firmy napotykają w osiągnięciu pełnego potencjału wartości ESG.

Wyzwaniem z pewnością staje się uważne śledzenie coraz to nowszych regulacji dotyczących ESG. Organy regulacyjne na całym świecie wciąż podejmują kolejne działania, mające na celu wprowadzenie kolejnych dyrektyw dotyczących monitorowania i raportowania, a te są często trudne do zinterpretowania i wdrożenia w życie. Spełnienie licznych wymogów formalnych to jednak nie wszystko, bo organizacje mierzą się także z presją ze strony akcjonariuszy, którzy chcą, aby realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju odbywało się bez negatywnego wpływu na wyniki finansowe, a jako priorytet wciąż często stawiają „tradycyjne” podejście do rozwoju spółki (związane z maksymalizacją zysku) bez uwzględnienia elementów ESG jako najważniejszych.

Pokonanie barier w transformacji ESG będzie wymagało także wprowadzenia pewnych zmian systemowych. Konieczne będą m.in. modyfikacje w strukturach korporacyjnych. Istniejące stanowiska w strukturze C-Suite już ewoluują w kierunku innowacji w przestrzeni ESG – CIOs (Chief Innovation Officers) przejmują nowe obowiązki związane z ESG. Jednocześnie pojawiają się nowe funkcje, takie jak Chief ESG Officers czy Chief Purpose Officers.

Czego możemy oczekiwać?

Eksperci podkreślają, że przyszłość ESG w obecnej formule jest niejasna. Niewiadomą pozostaje zwłaszcza poziom międzynarodowej i krajowej spójności w kwestiach z nią związanych. W Raporcie przedstawione są cztery prawdopodobne scenariusze tego, co w zakresie zrównoważonego rozwoju może wydarzyć się w biznesie do końca dekady. Scenariusz pierwszy byłby najbardziej pożądany – pozwoliłby na spójne i szybkie wdrażanie celów ESG do organizacji przy jednoczesnym wsparciu interesariuszy i akcjonariuszy. Pozostałe scenariusze zakładają mniej optymistyczny rozwój – albo w kontekście sytuacji gospodarczej, albo globalnej spójności postrzegania ESG i ujednolicania środowiska regulacyjnego.

O firmie

Kearney to działająca od 1926 roku firma konsultingowa, zapewniająca strategiczne doradztwo największym na świecie przedsiębiorstwom, agencjom rządowym oraz organizacjom non-profit. Na liście jej klientów znajduje się ponad ¾ firm wymienianych w rankingu Fortune Global 500. Kearney działa poprzez sieć ponad 60 biur zlokalizowanych w ponad 40 krajach. Firma zatrudnia na całym świecie powyżej 4 tys. pracowników. Jej konsultanci są absolwentami prestiżowych uczelni oraz ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w szeregu branż i sektorów.

W Polsce Kearney działa od 1990 roku, a od 1996 roku posiada swoje oficjalne biuro w Warszawie. Na rynku polskim specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla branż takich jak m.in.: finanse i bankowość, handel i dobra konsumenckie, telekomunikacja, energetyka, przemysł ciężki (chemia i górnictwo) oraz transport i logistyka (lotnictwo i kolejnictwo). Więcej na temat firmy: www.kearney.com

 

 

Źródło: Kearney/Good One PR