Jak tworzyć produkty z myślą o recyklingu?

Od decyzji podjętych przy projektowaniu produktu zależy ile surowców uda się odzyskać
w przyszłości. Jednak sam wybór materiału pozwalającego na recykling to nie wszystko. O tym jak tworzyć produkty z myślą o zrównoważonym rozwoju opowiada Taina Flink, specjalista ds. projektowania dla recyklingu w Stena Recycling.

Projektowanie dla recyklingu odgrywa istotną rolę w gospodarowaniu odpadami. Rozwiązanie to pozwala producentom od początku tworzyć produkty o wyższym stopniu odzysku, co przekłada
się na konkretne korzyści środowiskowe i biznesowe. Dzięki wprowadzaniu takich rozwiązań przedsiębiorca realizuje ideę zrównoważonego rozwoju nadając produktowi wyższą jakość, którą docenią konsumenci. Ponadto, dbając o jak największą efektywność recyklingu produktu, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Jak wskazuje Taina Flink, zrównoważone projektowanie produktu pozwala na zaspokajanie potrzeb użytkownika przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystywania zasobów naturalnych.

– Moją pasją jest uświadamianie projektantom i konstruktorom tego, jak ich rozwiązania wpływają
na możliwości recyklingu opracowywanych przez nich produktów. Chcę, aby przy ocenie dwóch możliwości, które są równoważne pod względem wydajności, wybierano tę najkorzystniejszą dla recyklingu. Pomagam firmom produkcyjnym w dokonywaniu świadomych wyborów pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli takich które są korzystne zarówno ekonomicznie, społecznie jak
i środowiskowo – opowiada Taina Flink.

Projektowanie dla recyklingu zakłada tworzenie produktu w taki sposób, aby uzyskać jak najwyższy poziom jego odzysku. Kluczowe znaczenie ma tutaj wybór materiału, który to umożliwia. Nie jest to jednak jedyne kryterium.

– Fakt, że w karcie materiału napisano, że można go poddawać recyklingowi nie oznacza automatycznie możliwości jego odzysku. Jest to uzależnione od tego, jakie zastosowano materiały, na ile są one powszechne i jak są ze sobą połączone – mówi ekspert Stena Recycling.

Tworzywa sztuczne łatwiej odzyskuje się z opakowań niż z produktów. Do tych drugich w celu obniżenia ceny materiału lub polepszenia jego właściwości, często dodawane są m.in. włókno szklane, talk czy kreda utrudniające odzysk. Czyste i proste tworzywa są najlepsze do recyklingu.

Ekspert Stena Recycling zwraca uwagę, że w projektowaniu dla recyklingu ważny jest sposób łączenia poszczególnych materiałów. Pozwala ono dobrać różne techniki spajania najbardziej odpowiednie dla wybranych tworzyw.

– Należy unikać łączenia materiałów w taki sposób, który nie pozwala na ich łatwe rozdzielenie. Przykładem na niewłaściwe użycie może być popularne stosowanie kleju lub śrub metalowych
w połączeniu z tworzywami sztucznymi. W dzisiejszych czasach, w procesach rozdzielania najczęściej korzysta się ze specjalistycznych maszyn. Niewiele rzeczy demontuje się jeszcze ręcznie. Kiedy produkty kruszone są w rozdrabniarkach, wokół śruby, która trafia do frakcji metalowej, zawsze pozostaje trochę plastiku. Wówczas odzyskiwanie nie zawsze jest możliwe – podkreśla specjalista Stena Recycling.

Taina Flink zwraca uwagę, że dzięki projektowaniu dla recyklingu firmy mogą odpowiedzieć twierdząco na pytanie konsumentów, czy faktycznie możliwy jest odzysk surowców z ich produktów. Dzięki takim rozwiązaniom, już na samym początku projektowania, produkt uzyskuje nowe wartości środowiskowe, co przekłada się również na korzyści biznesowe.

Taina Flink – specjalista ds. projektowania dla recyklingu w Stena Recycling. Jest inżynierem wzornictwa przemysłowego, absolwentem Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Göteborgu w Szwecji.