Jak mocno kwestie klimatyczne i środowiskowe zakotwiczyły się w świadomości młodego pokolenia?

Z licznych badań i analiz wynika, że młode pokolenie jest świadome negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko i klimat. Z tych względów młodzież obawia się o swoją przyszłość, dlatego oczekuje głębokich zmian o charakterze systemowym – uważa Agnieszka Oleksyn – Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego, EU Climate Pact Ambassador powołana przez Komisję Europejską.

 

Łącząc podejście systemowe z działaniami indywidualnymi, mamy szansę ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko i klimat. Zapowiedź takich zmian zawarta jest w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednakże bez maksymalnego zaangażowania obywateli, organizacji, samorządów, biznesu, grup młodzieżowych –  UE nie będzie w stanie zrealizować ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby uniknąć w przyszłości takiego scenariusza, Komisja Europejska ogłosiła w dniu 9 grudnia 2020 r. Komunikat pt. „Europejski Pakt na Rzecz Klimatu”, który stanowi ogólnounijną inicjatywę zapewniającą ludziom ze wszystkich środowisk płaszczyznę do nawiązywania kontaktów, wspólnego opracowywania oraz wdrażania rozwiązań chroniących  klimat i środowisko. Celem paktu jest również upowszechnianie wiedzy o zmianie klimatu na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych, upowszechniania stylu życia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z lektury Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu, jest on otwartą i ewoluującą inicjatywą w kwestii klimatu i środowiska

Internetowa inauguracja Paktu odbyła się 16 grudnia 2020 r. Działania w jego ramach dopiero zaczynają się rozkręcać i nabierać rumieńców, ale już teraz osoby zaangażowane w ochronę klimatu i środowiska, szczególnie ludzie młodzi, powinni z uwagą śledzić inicjatywy i projekty działań podejmowane w ramach paktu i wspierać je swoimi działaniami Mogą to być zwykłe czynności życia codziennego każdego z nas. Każde działanie dla ratowania klimatu i środowiska się liczy.

Agnieszka Oleksyn – Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego, EU Climate Pact Ambassador powołana przez Komisję Europejską