Jak edukować pracowników w zakresie CSR?

Pracownicy mogą zostać kluczowymi ambasadorami tematu odpowiedzialnego biznesu w firmie. Nie stanie się to jednak bez ich odpowiedniej wiedzy i zainteresowania tematem. Na pytania „Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR?” odpowiada najnowsza infografika Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Budowanie świadomości pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to proces. Wymaga włączenia poszczególnych działów, kadry zarządzającej, zaangażowania zasobów. Aby przynosił efekty powinien być ciągły i konsekwentny. Takie podejście do działań edukacyjnych prezentuje infografika Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR?”

W materiale uwzględnionych zostało 7 etapów działań edukacyjnych, pozwalających krok po kroku prześledzić i planować proces w firmie. Poruszają one następujące zagadnienia:

  1. jaki jest cel edukacji o CSR?
  2. kto w firmie jest za nią odpowiedzialny?
  3. jakie tematy warto poruszyć?
  4. do kogo kierować działania edukacyjne?
  5. jak?
  6. „warto pamiętać”
  7. jakie są efekty?

Infografika „Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR?” to efekt pracy ekspertów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Praktyczne ujęcie tematu edukacji pracowników może stanowić inspirację dla firm, które takie działania podejmują lub planują je wdrożyć. Skrótowa i wizualnie przystępna forma infografiki pozwala szybko zapoznać się z materiałem. Stanowi jednocześnie uzupełnienie inicjatyw poświęconych zagadnieniu działalności edukacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie przygotowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: zestawienia „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” i poświęcone temu tematowi 6. Targi CSR, które odbyły się 17 listopada 2016 roku.

Za sukcesem funkcjonowania CSR w firmie muszą stać nie tylko szefowie działów CSR, komunikacji, ochrony środowiska, HR czy wreszcie strategii i kontrollingu. Wpisywanie odpowiedzialności biznesu w DNA firmy odbywa się dzień po dniu poprzez przykład i włączanie wszystkich pracowniczek i pracowników. Szerokie zaangażowanie pozwala oczywiście realizować cele społeczne – taki efekt mają akcje wolontariackie czy projekty integracji pracowniczej. Przede wszystkim jednak zaangażowanie kadry to konieczny warunek osiągania celów biznesowych zgodnych z wartościami CSR, choć nie zawsze łatwych. Sprzyja także budowaniu współpracy, sieci ambasadorów CSR, wzajemnego  zrozumienia i porozumienia.  Działania edukacyjne są nieodłącznym elementem udanych strategii odpowiedzialnego biznesu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Infografika „Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR” została opracowana przez Magdalenę Andrejczuk i Ewę Wojciechowicz, i jest efektem spotkania „Pracownicy i CSR – jak angażować i edukować pracowników?”, zorganizowanego w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym wzięli udział przedstawiciele firm – Partnerów FOB: Antalis Poland, ArcelorMittal Warszawa, Bank Zachodni WBK, Deloitte, Grupa Adamed, Grupa Sanofi, Kompania Piwowarska, PGE Polska, Grupa Energetyczna, Provident, Tchibo Warszawa, T-Mobile, Stena Recycling.